„Po krátké diskusi se většina zastupitelů přiklonila k pozměňovacímu návrhu ODS. „ODS Liberec podpořilo vyhlášení referenda k problematice prodeje letiště, TSML a nakládání s „neprivatizovatelným" majetkem v termínu navrženém vedením města, tedy 4. října 2013," řekl zastupitel Ondřej Červinka (ODS). Občanské demokraty k tomu vede hlavně skutečnost, že posunutí referenda až na červen 2014, jak předložil přípravný výbor, by na nepřiměřeně dlouhou dobu omezilo město Liberec v jakémkoli nakládání s předmětným majetkem bez ohledu na výsledek referenda.

Termín referenda se ale vůbec nelíbí zmiňovanému přípravnému výboru.

„Obrátíme se nyní na soud a budeme se domáhat vyhlášení referenda na termín nejbližších parlamentních voleb, jak jsme dopředu žádali. Jinak hrozí, že referendum nebude platné, pokud by přišlo méně než 35 procent voličů," uvedl zmocněnec přípravného výboru Jan Korytář (ZpL) s tím, že vedení města spolu s ODS chtějí privatizovat letiště a TSML ještě před dalšími komunálními volbami, a proto se snaží různými způsoby platnost a závaznost referenda překazit.

Primátorka nesouhlasí

Taková tvrzení ale primátorka Liberce odmítá. „Referendum má sloužit primárně k tomu, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor k aktuální situaci. Proto jsme zvolili termín, který jim to umožní," řekla primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD). A jak dodala, vedení města zajímá názor lidí, kdežto politické hnutí Změna pouze jejich účast. Zákon o místním referendu podle ní nepočítal s tím, že by jej někdo využil pro svou předvolební kampaň, a proto prý bude ráda, když ve věci rozhodne nezávislý soud.

„To, že se Korytář se svým výborem budou chtít soudit, se dalo čekat. Nicméně, ODS si na svém stanovisku trvá," uzavřel Červinka.