To bylo řečí o vzájemném respektu mezi koalicí a opozicí. O tom, jak budou spolupracovat a tvořit pro blaho obyvatel, aniž by se při jednáních museli pourážet a vyčíst si i nos mezi očima. Vzájemná nevraživost na liberecké radnici setrvává.

Před měsícem se zastupitelé handrkovali hlavně kvůli dotaci pro kino Varšava a dnes se do sebe pustí kvůli rozpočtu na rok 2015, o němž už Deník informoval.

Zatímco koalice (Změna pro Liberec a hnutí ANO) míní, že se jí povedl bravurní kousek, který je potřeba bez diskuze přijmout a schválit, opozice přichází s výhradami.

„Na splátky dluhu je pro letošek vyčleněno přes 230 mililionů korun. Opravy a investice budou z rozpočtu podpořeny investicemi ve výši 120 mil. korun. Kromě stávajících fondů pro opravy školských, kulturních a sociálních zařízení města vzniknou i fondy nové. Jedná se o fond pro rozvoj energetických zařízení, fond na rozvoj veřejné zeleně či fond na opravy komunikací. Nové vedení města chce také více podporovat neziskové organizace a občanské aktivity. Na dotace do sportu bude vyčleněno 10 mil. korun, na dotace do sociálních služeb bude k dispozici 5 mil., polepší si ale také kulturní fond, kde bude na kulturní projekty pro rok 2015 vyčleněn 1 milion," nastínil náměstek primátora pro ekonomiku Jan Korytář (Změna) s tím, že rozpočet je podle něj rovněž daleko přehlednější než v minulých letech. Každý si ho může prohlédnout na webu města.

Slátanina, tvrdí exnáměstek Šolc

Opoziční zastupitel Ondřej Červinka z ODS ovšem poukazuje hned na několik nedostatků. A servítky si nebere ani bývalý ekonomický náměstek Jiří Šolc (SLK). Ten mluví o rozpočtu jako o slátanině, kterou je zapotřebí přepracovat.

„Problémem tohoto rozpočtu je především rezignace na investiční činnost města a faktické prohlubování investičního dluhu. Předchozí vedení města, přes drakonické šetření, realizovalo celou řadu nákladných rekonstrukcí, např. Lesní ulici, Nerudovo náměstí, Matoušovu ulici a mnohé další. Tento rozpočet, kdy situace města je konečně stabilizovaná, nejvíce peněz rozpouští do mezd, tučných „ostatních služeb" a konzultací. Lidově řečeno se peníze pouze projídají," konstatoval Šolc.

„Rozpočet neřeší nejpalčivější problémy města. Jedním z těch nejzásadnějších je nedostatečná kapacita základních škol. Pokud město na tuto situaci nebude velmi rychle reagovat a nezačne investovat do svých škol tak, aby je na budoucí potřebnou kapacitu připravilo, nastane v této oblasti obrovský problém. Ovšem v rozpočtu města na tento rok tyto prostředky nejsou a dokonce dochází k výraznému snížení prostředků na opravy a údržbu školských zařízení oproti roku minulému," podotkl Červinka.

Navrhovaný rozpočet nezískal ani podporu finančního výboru. Důvodem je mimo jiné fakt, že návrh rozpočtu podle něj neodpovídá zákonu.

„Celý rozpočet je zmatečně připravený a nemá zákonnou strukturu. Tento rozpočet rezignuje na potřebné investice, projídá prostředky a klub SLK jej nepodpoří. Doporučujeme náměstkovi Korytáři rozpočet přepracovat a vzít si na to další čas provizoria, které přeci není dle jeho slov žádný problém. To raději dvanáctinu loňského rozpočtu, než tento patvar," zakončil zastupitel Michal Hron (SLK).