Jedna z největších investic čeká město Liberec v nejbližších třech letech. Most na Letné ulici, který je součástí dopravní tepny, je v havarijním stavu. Město z něj už muselo odklonit autobusové linky a na most nesmí vjíždět ani nákladní automobily. Vzhledem k tomu, že nelze vytvořit žádnou alternativu, přistoupila radnice ke kompletní rekonstrukci.

„Celkové náklady by se měly pohybovat zhruba ve výši sedmdesáti milionů korun,“ uvedl pro Deník mluvčí města Martin Korych. Podle něj je pravděpodobné, že celou tuto částku bude muset město Liberec zaplatit pouze ze svého rozpočtu. „Část peněz na tuto rozsáhlou rekonstrukci je již vyčleněna a pro podobné naléhavé případy město udržuje rezervní fondy,“ dodal.

„Samozřejmě se město bude pokoušet najít cestu k některým dotačním titulům. Přímo ale městská infrastruktura není dotovaná z žádných fondů, které by byly pro Liberec dosažitelné,“ řekl Korych.

Rekonstrukce proběhne celkem ve třech etapách. Ještě letos by mělo jít na opravy a s nimi spojené práce třicet milionů korun. Stejná částka by měla padnou na most i v příštím roce. V roce 2009 proběhne poslední etapa v hodnotě deseti milionů korun.

Růžodol a Pavlovice zažijí dopravní chaos

Kompletní rekonstrukce mostu na Letné ulici se dotkne také lidí z Růžodolu a částečně i Pavlovic. Podle dopravní studie by v případě kompletní uzavírky hrozil dopravní kolaps. Z toho důvodu se oprava nejprve zaměří na malý most, který se nachází pod mostem na Letné ulici. Pamětníci si jistě vybaví dobu, kdy přes tento most vedla cesta z Růžodolu do Pavlovic.

„Rekonstrukcí spodního mostu dojde ke znovuotevření staré silnice, kam bude také přesměrovaná automobilová doprava. Zároveň stará cesta bude rekonstrukcí zkapacitněna,“ vysvětlil náměstek primátora Milan Šír.

Současný technický stav mostu je skutečně vážný. „Tento stav rozlišujeme na stupnici od jedné do sedmi. Jednička znamená plně vyhovující stav, sedmička pak stav nejhorší, tedy havarijní. Podle odborné firmy je stav mostu na Letné ulici na stupni šest,“ upozorňuje Milan Šír. Podle studie specializované společnosti, která situaci na místě zkoumala, způsobilo pronikání povrchové vody rozpad mostní konstrukce, nefunkčnost mostních závěrů, korozi opěr a pilířů a mnoho dalších destruktivních procesů.