V pondělí 23. července začne rekonstrukce Kostelní ulice, která je sice slepá, bývá v ní ale poměrně čilý dopravní provoz. Ulička ústí do náměstí Dr. Edvarda Beneše, denně tu navíc projdou tisíce lidí. Provoz v Kostelní ulici bude ale podle sdělení radnice omezen až do konce října.

Oprava Kostelní ulice patří spolu s dalšími rekonstrukcemi komunikací do takzvaných sdružených investic.

„Jde o dohody mezi vlastníky sítí a městem Liberec, které práce koordinuje. Tento postup města přináší dva pozitivní efekty. Prvním je podstatná úspora peněz, protože na celkových částkách za opravy povrchů a za archeologické průzkumy se podílí všechny strany," uvedl Pavel Chmelík z tiskového odboru magistrátu.

Jak dodal, druhou výhodou sdružených investic je to, že v daném úseku není nutné rozkopávat vozovku nebo chodník znovu kvůli dalším opravám.Vše se udělá během jediné akce. Na opravě inženýrských sítí Kostelní ulice se navíc díky tomuto postupu podařilo městu ušetřit bezmála jeden milion korun.

„Po výměně sítí zakončuje zhotovitel objednaný městem celou akci opravou komunikace, jejího odvodnění a veřejného osvětlení. V průběhu jedné sezony je tak v různých lokalitách města realizováno několik nezávislých a různými subjekty financovaných staveb v předem stanovených termínech, odsouhlasených všemi účastníky sdružené investice," upřesnil náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin (ČSSD).

V případě Kostelní ulice půjde o opravu vodovodu, kanalizace, plynovodu, komunikace, o přeložku sdělovacích kabelů O2 a především o položení kabelu vysokého napětí v úseku mezi náměstím Dr. Edvarda Beneše a Sokolovským náměstím.

Práce budou zahájeny v pondělí 23. července, předpokládaný konec je 31. října.

„Celková cena stavebních prací činí podle rozpočtu 1 178 500 korun bez DPH. Město musí mimo jiné opravit dešťovou kanalizaci, zejména trubní vedení. Práce provedou Technické služby města Liberec," upřesnil Pavel Chmelík.

Cena oprav povrchu ulice by bez společného postupu majitelů sítí stála město 1 178 tisíc korun bez DPH a dalších 458 tisíc by bylo nutné zaplatit za archeologický průzkum.

Po dohodě všech stran ale město v případě Kostelní zaplatí jen 470 a 91 tisíc korun. Úspora je tedy 1 075 tisíc korun bez DPH.