„Týká se to jak péče o neodkladné stavy, tak samozřejmě veškerých akutních onemocnění, která vyžadují ústavní léčbu,“ upřesňuje Pavel Novák, náměstek libereckého hejtmana pro zdravotnictví.

Jistou daň však pacienti přece jen zaplatí. A to v podobě pozdržení těch operačních zákroků, které lze v nějakém časovém horizontu odložit bez újmy na zdraví pacienta. „Zde skutečně nelze počítat s tím, že bychom si mohli počínat jako doposud,“ říká Pavel Novák o skutečnosti, která se projeví zřejmě již od druhé poloviny února.

Krizový scénář? Jen vyšší nasazení

Podle jeho slov však není nutné sahat k opatřením typu krizových scénářů.

Vládou zmiňovanou pomoc armády považuje kraj spíše za jakýsi výkřik do tmy. Potvrzena je pouze varianta vzájemné výpomoci zdravotnických zařízení včetně záchranářů. Liberecká nemocnice se bude například doplňovat s nemocnicí v Jablonci nad Nisou. Nikoliv však fyzickým přechodem zdravotníků, ale dělbou o pacienty.

Spolupráce nemocnic si ovšem vyžádá velké nasazení lékařů, ale i dalšího zdravotnického personálů a pracovníků záchranné služby. Pavel Novák ho proto vnímá jako dočasné. „Toto pracovní vypětí, které má zejména akutní péči udržet dostupnou v plném rozsahu, ale pochopitelně nelze udržovat zase tak dlouho. Odhadujeme to spíše jen na několik týdnů.“

S pojišťovnou do cizích krajů

Ne všechny nemocnice navíc budou moci využít vzájemné spolupráce po vzoru Liberce s Jabloncem. Takové by ovšem podle Pavla Nováka měla podpořit Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Některé jsou totiž od nejbližších sousedících lokálně odříznuti. Zde jsme proto uvažovali o tom, aby vše organizovala zdravotní pojišťovna, která za poskytování zdravotní péče nese odpovědnost v první řadě.

Nemocnice, které se nebudou moci s nikým propojit, jí tak musí zavčasu oznámit, jakou péči mohou a nemohou poskytovat. Na tomto základě by se pak pojišťovna měla rozhodnout, kde konkrétní péči zajistit jinak a do jakých zařízení pacienta následně umístit.“ V praxi to tedy znamená, že pacient, jehož stav si vyžádá hospitalizaci, může být převezen i do té nemocnice, která stojí mimo jeho domovský kraj.

ČTĚTE TAKÉ: