„Celkem půjde o 13,7 milionů, z toho přes 12 milionů bude tvořit dotace,“ upozornila mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková. Frýdlant bude také pokračovat v druhé etapě rekonstrukce sídliště v ulici U Nemocnice. „Tady se na dotaci dosáhnout nepodařilo. Náklady jsou vyčísleny na zhruba šest milionů,“ upozornila Petrášková