„Každý, kdo budovu navštíví , má možnost si knížku bezplatně vypůjčit, přečíst například hned na úřadě při čekání na vyřízení úřední záležitosti, nebo si ji odnést domů. Pokud čtenáře kniha zaujme, může si ji nechat a nahradit jinou knihou,“ popsal princip fungování knihovny krajský mluvčí Filip Trdla. Podobné veřejné miniknihovny, zvané nejčastěji knihobudky, už se řadu let objevují i v ulicích měst, na nádražích nebo v jiných institucích. Koncept se poprvé objevil v roce 2009 v USA. „Každý máme doma knihy, které můžeme postrádat, a ostatní by si je rádi přečetli,“ dodala krajská radní Květa Vinklátová.