Žádné protesty, slovní ataky, hašteření jako na tržnici, ale klid. Klid na úterním zastupitelstvu, kde se opět hlasovalo o snižování odměn. Krajská koalice ve složení Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj se konečně dohodla. Měsíční odměny se sníží, a to o tisíce korun. Týká se to předsedů i členů komisí a výborů.

Dohady o výši odměn se na Kraji táhly už od nástupu nové koalice do vedení. Měly se snižovat už na začátku letošního roku o deset procent, aby bylo předvolebním slibům učiněno zadost, ale už tehdy návrh neprošel. „Zasáhl předseda Změny Jan Korytář a dosáhl pravého opaku. Na zastupitelstvo dne 26. února šel jeho návrh, který byl přesně opačný a odměny naopak navyšoval o desítky procent," vylíčil nedávno krajský zastupitel a starosta Chrastavy Michael Canov (SLK). Starostové si následně svou chybu uvědomili a chtěli ji napravit. Na zářijové radě kraje, po měsíčním konzultování hejtmana s vedením Změny, která neměla námitky, byl podle Canova opětovně schválen již jednou schválený lednový návrh snížení odměn o 10% proti období 2008-2012. Ani tento návrh kvůli Korytářovi neprošel. Předseda protikorupční komise tvrdil, že mu plošné snižování přijde neefektivní a vyzval hejtmana Půtu, aby nejdřív začal se snižováním u sebe. Chtěl po něm, aby si Půta ukrojil ze svého platu.

Výše odměn

Předseda výboru nebo komise, který je členem zastupitelstva dostane měsíční odměnu ve výši 3 800 korun. Původně to bylo 6 600 korun. To samé čeká i předsedu komise, který není členem zastupitelstva.

Člen výboru nebo komise, který je členem zastupitelstva si také pohorší. Místo 3 300 korun bude dostávat měsíčně 1 900 korun.

Člen zastupitelstva zůstává na svém, tedy na 1 900 korun. Ta samá odměna pak připadá i členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva. Ani v tomto případě se s odměnou nehýbalo.

Na úterním zastupitelstvu se ale zastupitelé postavili ke snižování odměn jako jeden muž. Podmínečně ho podpořila i opoziční ČSSD. Dále trvá na snížení počtu komisí. „Dříve měla rada k dispozici jako poradní orgány tři komise dopravní, protidrogovou a komisi pro nakládání s nemovitým majetkem a stačilo to. Je naprosto zbytečná existence dalších čtyř. Proč máme kulturní komisi, když máme zároveň výbor zastupitelstva, který se kulturou zabývá? Navíc některé činnosti, které vykonávají současné komise rady, by automaticky měli dělat krajští úředníci, kteří jsou za to placeni," upozornila Lenka Kadlecová, šéfka zastupitelského klubu ČSSD. Sociálním demokratům navíc stále leží v žaludku protikorupční komise Jana Korytáře. „Od samého počátku je činnost komise zřízené za 2 miliony korun opředena tajemstvím. Nikdo vlastně neví, co konkrétně chce dělat," doplnila Kadlecová. Připomeňme, že za dobu své existence vypracovala protikorupční komise Etický kodex a dokument s názvem Protikorupční strategie.