„Velké poděkování potom patří všem, kdo se u stánku zastavili a některý z výrobků zakoupili,“ vzkázala za pořadatele Věra Baumgartnerová. Cílem občanské sdružení Ostrov života je získávat finanční prostředky, díky kterým může sdružení poskytnout vážně a dlouhodobě nemocným občanům z města a okolí pomoc dle jejich konkrétních potřeb. Během své existence od roku 2012 pořádala organizace řadu kulturních či sportovních akcí. Kromě charity se tak podílí i na společenském životě v Hrádku.