Ačkoli kraj již není členem sdružení, vnímá význam této akce a nepochybuje o jejím přínosu. Stejně jako v minulém roce se rozhodla Rada Libereckého kraje o uvolnění dvou set tisíc korun pro tento účel.

„Jedná se o akci výjimečného charakteru a poskytnutím dotace zajistíme její dostupnost i žákům mimolibereckých základních a mateřských škol a školských zařízení. Vyčleněné finanční prostředky budou poskytnuty jednotlivým školám formou dotací účelově vázaných na uhrazení části nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová s tím, že ze zkušeností z minulých ročníků je vhodné omezit výši dotace pro jednotlivé školy a školská zařízení na deset tisíc korun.

Sedmý ročník Veletrhu dětské knihy se uskuteční od 26. března do 28. března 2009 na libereckém Výstavišti v Masarykově ulici. Mottem letošního ročníku je „Úspěšní čtou“, s podtématy „Svět Julese Verna“ a „Příběhy všedního dne Františka Nepila“. V průběhu tří dnů konání návštěvníci zhlédnou expozice významných českých vydavatelství, nakladatelství a distributorů literatury pro děti a mládež či učebnic, případně budou moci knihy zakoupit. V bohatém doprovodném programu nechybí divadelní představení či hudební vystoupení. Účast na veletrhu přislíbil Ondřej Neff.

Veletrh dětské knihy si klade za cíl podporu čtenářství. Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových kompetencí a vede k rozvoji kritického myšlení, porozumění a interpretace čteného textu. V loňském roce za stejnou částku dopravil Liberecký kraj na Veletrh dětské knihy 2008 přes dva a půl tisíce dětí. Ty na místo dopravilo téměř šest desítek autobusů. Děti, které se účastnily loňského Veletrhu dětské knihy, byly z pětatřiceti škol a školských zařízení.