Až 250 tisíc tun štěrkopísku ročně by se mohlo už za několik let začít těžit z ložiska v Krásném Lese na Frýdlantsku. Vyplývá to z oznámení záměru, který zpracovala společnost ZAPA beton.

„Zahájení těžby je předpokládáno po vydání všech nezbytných rozhodnutí orgánů státní správy. Předpokládáno je zahájení v rozmezí let 2023 – 2025,“ informovala společnost s tím, že zde plánuje těžit po dobu dvaceti let, tedy maximálně do roku 2045.

Ložisko se rozkládá na ploše téměř 25 hektarů u silnice, která spojuje Frýdlant s Novým Městem pod Smrkem, asi kilometr od zástavby v Krásném Lese. „Nějaké obavy máme, nevíme, co nás čeká,“ řekla starostka obce Stanislava Piněvská. Záměr může přinést obci peníze do rozpočtu, ale může mít vliv například na stav vody. „Vše je ale ještě na začátku,“ dodala.

Mnohem skeptičtější je starosta sousedního Frýdlantu Dan Ramzer. „Radost z toho nemám, Frýdlantsko z toho nic mít nebude, naopak mohou být ohroženy zásoby spodní vody,“ řekl Ramzer.

Přímo Frýdlantu se záměr dotýká především tím, že přes něj budou z a do areálu směřovat nákladní vozidla, podle údajů v oznámení může jít denně až o dvě stě jízd. „Z hlediska vlivů na obyvatele je stěžejním aspektem záměru nezbytný průjezd zastavěným územím Frýdlantu. Stávající a výhledová situace ve městě není příznivá, neboť na mnoha místech se obytné budovy nacházejí ve velké blízkosti silnice,“ přiznala společnost v oznámení.

Záměr nyní mají na stole krajští úředníci. Ti teď rozhodnou, zda bude muset projít procesem EIA, tedy procesem posuzování vlivu na životní prostředí.