Žádat o dotaci lze pouze na připojení akumulační nádoby ke kotlům splňujícím minimálně 3. emisní třídu, které mají celkový tepelný příkon od 10 do 300 kilowatt. „Pro rok 2023 je zvýšena maximální dotace na 50 tisíc korun a žádosti budou přijímány průběžně, s následnou administrativní kontrolou, hodnocením a průběžným předkládáním orgánům kraje ke schválení,“ uvedl radní Jiří Ulvr.

Pokud program schválí i Zastupitelstvo Libereckého kraje, bude možné zasílat žádosti od 16. ledna do 29. prosince 2023. Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 27. ledna 2021 do data podání žádosti.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových výdajů projektu, minimálně ve výši 5.000 a maximálně 50.000 korun, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na topnou soustavu.