Gymnázium a Střední pedagogická škola

Na střední škole v liberecké Jeronýmově ulici je poměr sil můžů a žen vcelku vyrovnaný. Mužů zde vyučuje 24, žen pouze o 5 více.

„Muži nám ale ze školy odchází. Zrovna teď jeden

mladý učitel náš sbor opuští. Jeho plat mu totiž nedovolí dosáhnout na hypotéku a on si tím pádem nemůže pořídit vlastní bydlení,“ vysvětlila situaci ředitelka školy Zdeňka Kutínová.

Jak dále uvedla, za nedostatek mužů ve školství mohou především právě peníze. Zveřejňované průměrné platy učitelů jsou sice vysoké, ale lidé si neuvědomují, z čeho jsou počítané. „Do průměrného platu jsou započítané všechny mzdy zaměstnanců školství. Promítnou se tam potom samozřejmě i například platy pracovníků ministerstva školství. Ve skutečnosti má učitel daleko méně peněz,“ dodala Zdeňka Kutínová.

Jak ještě připomněla, navýšení mezd ve školství měla ve svém programovém prohlášení každá vláda.

„Nikdo z nich však sliby nesplnil. Navíc, zvýšení mzdy o pět set korun nikoho nevytrhne. Chtělo by to alespoň o pět tisíc.“

Při navýšení mezd podle ní sice dochází k nárůstu tarifní části, ale na druhou stranu se snižuje osobní ohodnocení učitelů. Reálný růst mezd se díky tomu snižuje.

Na tomto gymnáziu vyučuje mužská část sboru téměř všechny předměty, kromě hudební výchovy a v současné době i kromě tělocviku.

Podle Zdeňky Kutínové nerozlišují studenti při hodnocení obliby příliš mezi učitely a učitelkami.

„Záleží na osobních vlastnostech vyučujícího. Žáci umí ohodnotit, jakým způsobem k nim učitelé přistupují,“ uvedla.

Obchodní akademie Liberec

Již ne tak ideální poměr mezi muži a ženami je na liberecké obchodní akademii.

„V současnosti máme v našem sboru šest učitelů a asi třicet žen. Jedním z důvodů je fakt, že spíše ženská část populace inklinuje ke školství. Dalším, a tím hlavním, jsou potom platové podmínky,“ sdělil ředitel školy Jaroslav Počer.

Ani on si nemyslí, že by o oblibě učitele rozhodovalo pohlaví.

„Záleží na přístupu a na komunikaci se studenty. Podle mého názoru je mezi nimi jen ten rozdíl, že ženy jsou pečlivější. Muži mají pak ale zase tu výhodu, že dokáží udělat spoustu věcí nad rámec svých povinností. To je pak ale zase dáno tím, že ženy mají více starostí, například s chodem rodiny,“ řekl svůj názor Jaroslav Počer.

ZŠ U školy

Ná Základní škole U Školy v Liberci, která má rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej, je situace obdobná jako na obchodní akademii.

„Na naší škole vyučují v současné době čtyři muži a šestnáct žen. Jednoznačně je to způsobeno finanční otázkou. Platy jsou příliš nízké na to, aby z nich šlo zabezpečit rodinu,“ uvedl ředitel školy Radek Hanuš.

Kromě toho je však pro muže rozhodující i možnost seberealizace.

„U žáků to mají obecně jednodušší učitelé než učitelky. Dokáží se povznést nad maličkosti. Na druhou stranu však musím podotknout, že v našem sboru je i spousta žen učitelek, které si děti velmi oblíbily,“ objasnil Radek Hanuš.

Na této liberecké sportovní škole se mužská část učitelů zaměřuje především na výuku technických předmětů, tělesné výchovy a dějepisu.

ZŠ Vrchlického

Podle slov ředitele Základní školy Vrchlického v libereckých Pavlovicích, Milana Regnera, jsou na tom v porovnání s jinými školami dobře. I on je však přesvědčen, že jich je ve školství málo. A to především díky nízkým mzdám.

„Přibližně jedna třetina všech vyučujících je mužů. Myslím ale, že nezáleží na pohlaví,“ řekl Milan Regner.

Jak ovšem dodal, mužské zastoupení na školách je důležité především pro učitelský kolektiv.

„Z tohoto důvodu se domnívám, že mužů by mělo být ve školství víc. Rozložení sil pohlaví neodpovídá situaci ve společnosti,“ uzavřel ředitel Základní školy ve Vrchlického ulici Milan Regner.