Příspěvek od Libereckého kraje bude totiž v příštím roce o dva miliony korun nižší než letos. Místo sedmnácti milionů bude mít muzeum na rok pouze patnáct. Do této doby rostl příspěvek meziročně o tři až čtyři procenta. Následující rok bude poprvé o 13 procent nižší.

„Původně nám Liberecký kraj poslal zprávu, že se budeme muset obejít se sedmdesáti procenty našeho letošního příspěvku. To bych mohl muzeum rovnou zavřít,“ řekl Alois Čvančara, kterému se nakonec podařilo usmlouvat mírnější ztrátu. Hromadné propouštění zatím nehrozí.

Pokud by muzeum mělo žít a ne přežívat, potřebovalo by vzhledem k inflaci každý rok minimálně o osm procent vyšší rozpočet než v roce minulém. „Kraj mi slíbil, že pokud bude mít v druhé půlce roku peníze navíc, dorovná alespoň rozpočet na úroveň letošního roku, ale moc tomu nevěřím,“ dodal Čvančara. Podle něj budou mít přednost sociální projekty. Severočeské muzeum ročně navštíví 40 až 50 tisíc lidí. To mu přinese kolem čtyř set tisíc korun.

„Vzhledem k celkovým nákladům je to zanedbatelná částka,“ vysvětlil Alois Čvančara. Nepokryje ani polovinu ročních nákladů na elektrickou energii. Stačí tak na provoz depozitářů.

Nejdůležitějším posláním muzea je právě starost o sbírky. Spravuje dva depozitáře a zároveň třináct sálů na hradě Grabštejně. Příští rok kvůli nedostatku peněz žádné nové sbírky nepřibudou. „Co je však horší, peníze nebudou ani na restaurování starých,“ objasnil Alois Čvančara. „Stěžejní je nyní udržet sbírky bez plísní a molů. Doufám, že rok 2011 započne šťastnější období,“ doplnil.

Jen o trochu lépe je na tom Oblastní galerie v Liberci. Ta se bude muset v následujícím roce spokojit s devíti miliony místo letošních deseti. „Projeli jsme v seznamu položku po položce a zjišťovali, co můžeme oželet,“ řekl Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci. „Omezili jsme hlavně prostředky na externí lektory pro školní doprovodné programy,“ dodal.

Kromě toho museli zrušit plánované nákupy výtvarných děl a vypustit jednu z výstav. Návštěvníci také přijdou o přednášky odborníků z různých míst republiky.

„Ještě to ale úplně nevzdáváme. Ucházíme se například o grant na doprovodné programy,“ podotkl Randáček. Vloni na grantech získali dohromady 600 tisíc korun. Okolo patnácti tisíc návštěvníků projde za rok výstavními sály.

„Příspěvek od kraje je pro nás zásadní. Vstupné nám moc peněz nepřinese. Děti u nás platí až od jedenácti let a navíc každou první středu v měsíci je vstup do galerie pro všechny zdarma,“ doplnil Jan Randáček. Chybějících deset procent v rozpočtu podle něj není zatím nikterak likvidační. Pokud by však propad trval i v přespříštím roce, hrozí, že nebudou peníze na opravu historické budovy, ve které se galerie nachází.

„Nechtěl bych si ale stěžovat. Některá zařízení jsou na tom mnohem hůř,“ zakončil problém Jan Randáček.