Muž, který zemřel, dříve vlastnil rodinný dům ve Starém Harcově v hodnotě nejméně pěti milionů, polovinu bytu v bytovém době v Liberci a také finanční aktiva, které činily téměř dva miliony korun. Šlo o finance na účtech a cenné papíry.

Muž původně sepsal závěť ve prospěch jemu blízké fyzické osoby. Tento dokument však později přeškrtl. Pracovníci ÚZSVM dokázali před soudem ve sporném řízení obhájit, že toto přeškrtnutí je platné. Finanční prostředky, které z odúmrti plynou, budou tedy převedeny do státního rozpočtu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost Úřadu hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Zdroj:ÚZSVM