„Jedná se například o pracovní smlouvu, potvrzení o vstupní prohlídce či nějaké dokumenty o proškolení,“ uvedl pro Deník Milan Šubrt, předseda krajské Asociace samostatných odborů v Liberci.

Součástí osobního spisu může být také výpis z trestního rejstříku, pouze však pokud jde o práci, při které má zaměstnanec hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky. „Zaměstnavatel má právo vyžadovat výpis z rejstříku trestů pouze pokud to vyžaduje povaha práce. Typickým příkladem zaměstnanců, kteří mají povinnost výpis poskytnout, jsou pokladní. Naopak nevidím žádný důvod, proč by výpis z trestního rejstříku měli zaměstnavateli poskytovat například svářeči,“ vysvětlil Milan Šubrt.

Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, tedy pracovníkovi nadřízení. Právo disponovat s dokumenty, které jsou součástí osobního spisu, má také inspekce práce, úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.

Právo nahlížet do svého osobního spisu má také sám zaměstnanec. „V tom bývá problém, protože zaměstnavatelé mu to často nechtějí umožnit. Jsou však povinni mu ho na požádání předložit a pracovník si z něj může cokoli opsat,“ vyložil znění zákoníku práce liberecký odborář.

Podle zákoníku má zaměstnanec právo pořizovat si stejnopisy dokladů, které jsou obsažené v osobním spisu, a to dokonce na náklady zaměstnavatele.
Součástí osobního spisu nesmí být některé osobní údaje, například zda je zaměstnanec členem odborové organizace nebo jestli je členem některé politické strany. „Zaměstnavatel nemá právo tyto informace vyžadovat,“ řekl Šubrt s tím, že do spisu nesmějí nahlížet ostatní pracovníci firmy.