Cílem proměny je nejenom oživit část strohé ulice, ale také dostat do centra více zeleně a v létě stínu a v neposlední řadě zabránit lidem, aby zde parkovali svá auta anebo tudy přijížděli. Ve vylepšování dalších veřejných prostranství v centru bude i nadále KAM pokračovat.