„Primárně se tiskárna využívá pro tisk modelů určených pro preoperativní využití, tedy pro plánování chirurgického zákroku nebo edukativně. 3D tisk využívají v současné době oddělení neurochirurgie, obličejové a čelistní chirurgie, traumatologie a ortopedie,“ řekl mluvčí krajské nemocnice Václav Řičář.

Týmy operatérů tak před plánovaným zákrokem ve 3D tisku nasimulovaly například klipování mozkových výdutí, vytvořily 3D tisk báze lební, vymodelovaly dlahy pro zlomenou klíční kost, naplánovaly resekce tumoru v čelistní chirurgii nebo modelaci jamky kyčelního kloubu. „V liberecké nemocnici nejvíc vyrábíme takzvané anatomické, preoperativní modely. To jsou modely, které se tvoří na základě CT dat nebo magnetické rezonance. Chirurgové tak mají k dispozici přesné modely kostí, podle kterých plánují operace,“ vysvětlil Lukáš Čapek, vedoucí oddělení klinické biomechaniky Neurocentra.

Energie, vytápění a elektřina, ilustrační foto
Šetří se na všech frontách. Úřady méně topí, města zhasínají, hotel mění žárovky

Traumatologové zase model využívají na tvarování dlah. Lékařům to pak ušetří čas na operačním sále a pacientům délku anestezie. Například aplikace určená pro klíční kosti se využívá často, neboť tato zlomenina vzniká nejčastěji při pádech na lyžích, koloběžkách, kolech nebo motorkách. „Většinou je zlomená jen jedna strana, ale my virtuálně zrekonstruujeme obě, protože můžeme využívat symetrie lidského těla. Zlomenou stranu namodelujeme podle té zdravé a pak vytiskneme model klíční kosti, podle kterého lékaři natvarují dlahu,“ popsal Čapek. Pro ortopedii tiskli ve 3D například model pánve, ale dělali i čelisti nebo páteře.

Díky 3D tisku se daří také vyrábět přesné implantáty. To sice dělá pouze specializovaná firma, ale v nemocnici je navrhnou, čímž sníží náklady.

Netisknou se ale pouze kosti. Například pro neurochirurgii rekonstruují mozková aneurysma, jejich třírozměrný model pak pomáhá lékařům při plánování operací. Může být vytištěný i nádor a také lze virtuálně zkusit jeho oddělení. Lékaři tak dopředu mají představu, co je při zákroku čeká.

Rekonstrukcí musely projít operační sály kvůli havarijnímu stavu. Otevřít se mají první z nich v prosinci.
Je přesnější a neunaví se. Liberecká nemocnice koupila operačního robota

„3D tisk je již zaveden do interního systému kvality, kde dbáme na rozměrovou kontrolu, ale například i zkoušky sterilizace. Navíc jsme získali prestižní evropský grant zaměřený na 3Dtisk a správu dat ve zdravotnictví,“ doplnil Čapek. Modely se zatím tisknou spíš nárazově, ale když je větší poptávka z jednotlivých oddělení, vytváří modely ve 3D tisku každý den.