Maják před 10 lety založila Jednota bratrská společně s Nadací Euronisa. „Dvacet let po revoluci se zdá, že dnes má mladá generace všechno. Jenomže to, co postrádá, je kontinuita hodnot, které se v demokratické společnosti dědí z generace na generaci,“ zdůraznil předseda Správní rady Majáku Zdeněk Sůva.

„Dospívající se podřizují kultu mládí, chtěli by být mladí do 60 let. Chtějí si jen užívat, a tomu podřizují vše. Tak odkládají zodpovědnost za svůj život na co nejpozdější dobu,“ dodal.

Prožívají jenom virtuální vztahy

Děti a mladí lidé podle Zdeňka Sůvy nahrazují přirozené vztahy virtuální realitou, a jsou tím pádem sociálně nezralejší, než byla v jejich věku generace jejich rodičů a prarodičů.

„Když se pak setkají s depresemi, šikanou, drogami, jsou bezbranní. Učíme je, aby neodkládali odpovědnost za vlastní život na dobu, kdy už může být pozdě,“ vysvětlil Zdeněk Sůva. „Začínáme s přednáškami už v mateřských školkách. Dospívajícím pak nabízíme také sportovní a zábavní program, během kterého se pokoušíme otevírat nejrůznější, i intimní témata,“ doplnil.

V centru sdružení Maják v Konopné ulici v Ruprechticích otevře zanedlouho společnost nový klub pro děti a mladé. Ten bude nabízet dospívajícím nejrůznější náplň volného času. Klub dostal název Zakopaný pes. „Snad se nám bude dařit nacházet, kde je zakopaný pes. Pro děti dnes je dnes těžké obstát tlaku vrstevníků,“ podotkl předseda správní rady.

Společnost Maják má 4 zaměstnance. Za prvních 7 let uskutečnili lidé ze sdružení 1885 přednášek pro více než 41 tisíc žáků. „Maják má za sebou 10 let úžasné práce,“ pochválil společnost také náměstek primátora Ondřej Červinka. Své preventivní programy uskutečňuje společnost nejen na Liberecku, ale už i také v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.