Již tři desítky z nich úspěšně obhájilo své práce před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků TUL. Přestože tedy teprve studují základní školu, splnili už podmínky ke studiu na vysoké škole. „Dostali zadání a základní komponenty a podle vlastní fantazie a šikovnosti vytvářeli své konstrukční řešení. To pak popsali v odevzdané textové části. Práce je výsledkem jejich roční teoretické přípravy i práce v laboratořích. Naučili se programovat, vytvořili si elektronické procesory a před porotou nyní musí předvést, že je jejich výtvor funkční,“ řekl vedoucí projektu Miloš Hernych s tím, že Dětskou univerzitu TUL absolvují žáci ze základních škol i mimo Liberecký kraj.

Podle vedoucího odborné posudkové komise Jiřího Jelínka se žáci zadaných úkolů zhostili většinou velmi dobře. „Někteří studenti přišli skutečně se zajímavými technickými detaily. O vysoké úrovni svědčí třeba i to, že dvě z prací byly předloženy také v angličtině,“ řekl Jelínek. „Máme tři stupně hodnocení: prospěl s vyznamenáním, prospěl a neprospěl. Ten třetí jsme zatím neudělili,“ dodal.

Nároky, které byly na žáky kladeny, nebyly o nic menší, než na studenty skutečné TUL. Museli projít přijímacím řízením, zápisem, imatrikulací, výukou rozdělenou na zimní a letní semestr, přednáškami, praktickými cvičeními, samostudiem a nakonec i promocí.

Cílem Dětské univerzity je popularizovat technické obory mezi dětmi a mládeží a vzbudit zájem o jejich další studium.