Dopravní podnik se snažil nalézt optimální řešení, které by vyhovovalo VŠEM cestujícím a neohrozilo fungování městské hromadné dopravy v centru města, protože vytížení terminálu MHD je obrovské.

Na 8 stanovištích se vystřídá přes 2 000 spojů denně při průměrném intervalu příjezdů a odjezdů vozidel okolo 3,5 minuty. Zásadním faktem je, že celý prostor je pěší zónou s průchodem několika desítek tisíc osob denně. Vedení dopravního podniku projednávalo možnost řešení situace na dopravním odboru Statutárního města Liberec i odboru dopravy Krajského úřadu v Liberci. Odbor dopravy SML vydal k vjezdu autobusů na terminál nesouhlasné stanovisko.

V úvahu přicházela dvě řešení. Prvním byl záliv u restaurace Plaudit, druhé pak výstupní zastávka v ulici Blažkova. Dopravní podnik vybral pro cestující i pro Student Agency vhodnější řešení, a to v ulici Blažkova. K výběru stanoviště vydal krajský úřad souhlasné stanovisko. Od 15. února 2011 bude stanoviště společnosti Student Agency označeno.

Dopravní podnik do budoucna nevylučuje vybudování kryté čekárny v tomto místě. Hlavně pro zlepšení orientace cestujících by se po-té postupně přestěhovalo také stání pravidelné linky Liberec – Praha a zpět provozované DPMLJ, a.s.

Martina Poršová, DPMLJ