V Liberci se včera sešla s řediteli dvou divadel se stálou scénou, s Martinem Otavou z Divadla F. X. Šaldy a Stanislavem Doubravou z Naivního divadla.

Dostanou asi stejně

„Náš zájem je, abychom zachovali v kolonce živé umění částku co nejbližší té letošní. Chtěli bychom ji dorovnat nebo i překročit. Je nad tím ale zatím velký otazník. V žádném případě bychom nechtěli, aby bylo živé umění více finančně osekáváno," řekla ministryně Alena Hanáková při své návštěvě v Liberci.

Ministryně si prohlíží společně se zástupci města divadlo F. X. Šaldy.

Ministryně kultury vysvětlila, že sympatizuje s regionálními divadly, které se snaží proti nedostatečnému financování bojovat informační kampaní a petiční akcí Pomozte svému divadlu.

Pomozte divadlu

„Kampaní rozhodně nechceme bojovat proti Národnímu divadlu. Chceme poukázat na nespravedlivé rozdělování finančních prostředků mezi regionální divadla a dosáhnout vícezdrojového financování," vysvětlil Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla v Liberci a člen výboru Asociace profesionálních divadel České republiky.

Alena Hanákova navštívila Ještěd, libereckou radnici a po té si prohlédla obě liberecká divadla. Nejprve Naivní divadlo a po setkání s novináři i Šaldovo divadlo. Byla okouzlená atmosférou obou divadel.

Ministryni doprovodili ředitel Divadla F. X. Šaldy v Liberci Martin Otava (vlevo) a náměstek primátorky Liberce Kamil Jan Svoboda.

„Každý, kdo rozhoduje o rozdělování peněz, by měl navštívit divadla, protože by ho to jistě ovlivnilo. Kultura se dnes bohužel dostává do pozice zapomenutého dítěte. Kdyby si politici prošli budovy divadel, jistě by se jim pak lehčeji zvedali ruce a kulturu by podpořili," mínila ministryně.

Ke včerejšímu poledni podepsalo za Naivní divadlo petici Pomozte svému divadlu zhruba tisícovka lidí. Je nutné přihlížet k tomu, že diváci tohoto divadla jsou převážně děti, které ji podepsat nemohou. Za Divadlo F. X. Šaldy ke včerejšímu dni podepsalo zatím 2424 diváků. Ředitel Martin Otava zavtipkoval, že 2425. bude právě ministryně kultury.

POMOZTE SVÉMU DIVADLU

„Pomozte svému divadlu" je informační kampaň Asociace profesionálních divadel ČR, která upozorňuje na nevyřešený systém financování regionálních divadel.

Více informaci na webu: www.pomoztesvemudivadlu.cz/o-kampani/

ZATÍM PODEPSALO: za Naivní divadlo: cca 1000, za Divadlo F. X. Šaldy: cca 2425