„Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích,“ tlumočil názor vedení města už dříve primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Opozice získala dostatečný počet hlasů

Na základě tohoto právního názoru pak město navrhlo družstevníkům, že jim podíl na nemovitostech prodá za tržní cenu. Ti to odmítají a požadují, aby byly dodrženy původní smlouvy. Na jejich stranu se nyní postavila opozice v čele s hnutím Liberec otevřený lidem (LOL), Změnou, ODS a s podporou dvou zastupitelů za ANO, kterým se podařilo získat dostatečný počet podpisů, aby se situací zabývalo na mimořádné schůzi zastupitelstvo.

„Mimořádné zastupitelstvo podporujeme, problém není možné dál odkládat,“ řekl Jaromír Baxa z LOL. „Primátor Zámečník nejenže svým postupem vzbudil ve stovkách Liberečanů zbytečné obavy o naplnění smluv, ale jejich zpochybňováním navíc otevřel Pandořinu skříňku možného vracení dotací právě na výstavbu těchto bytů ve stovkách milionů korun. Zpochybňování uzavřených smluv městu nic dobrého nepřinese,“ doplnil Jan Korytář ze Změny.

Požár v areálu liberecké Severochemy.
FOTO: Viník požáru liberecké Severochemy má splácet 37 milionů a hrozí mu vězení

Opozice se opírá o další právní posudek, který také vznikl z popudu města, ale došel k jiným závěrům. Zároveň upozorňuje na vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které dotace před lety poskytlo. To uvedlo, že postup města „přijímá s podivem a velkým znepokojením, neboť z něho plyne, že podkladem (…pro získání dotace…) nebyly platné smlouvy“ a doporučuje celou záležitost „urgentně uvést na pravou míru“ s tím, že „není nutné rozebírat, jaké konsekvence v trestněprávní rovině mohou nastat“. Ve vyjádření pak ministerstvo doporučuje, aby město situaci řešilo s jinými zájmy, než je prodej podílu za tržní cenu.

Podobný spor řešili nedávno v Holicích

„Výše uvedené dokumenty podporují náš návrh, abychom přinejmenším smlouvy s bytovými družstvy vyřešili schválením dohod o narovnání a tím se k původním smlouvám přihlásili. Dohoda o narovnání je standardní nástroj, který se pro řešení podobných situací využívá.“ uvedl Jaromír Baxa.

Podle Zuzany Kocumové z LOL by město mělo plnit své závazky. „Vypadá to, jako by Starostové hledali způsob, jak naplnit vyprázdněnou městskou kasu z kapes družstevníků. Ti přitom žili v dobré víře, že když vstupují do vztahů s městem, tak se mohou spolehnout, že je vše právně v pořádku a že se nebudou měnit pravidla v průběhu hry. A najednou primátor Zámečník přijde s tím, že město udělalo chybu a tím, kdo na ni doplatí, jsou právě družstevníci? To nám přijde absurdní,“ vysvětlila Kocumová.

Přestavba křižovatky Rádelský mlýn pokračuje.
OBRAZEM: Podívejte se, jak pokračuje přestavba křižovatky Rádelský mlýn

Spor se týká také bytového družstva BETA, které spravuje 36 bytů v ulici Seniorů. „Dosavadní jednání se zatím nikam neposunulo. Objevily se sice nějaké návrhy ceny, kterou bychom měli za podíl města zaplatit, ale my si stále trváme na tom, že smlouvy jsou platné a převod má být bezúplatný, respektive za 1 korunu,“ řekl Deníku předseda bytového družstva a obyvatel jednoho z bytů Milan Lenc. Dodal, že družstvo by bylo ochotno jednat o nějaké minimální ceně, pokud by to znamenalo jistotu, že podíly města budou převedeny na družstva. „Byla by pro nás jistota, že se situaci podaří vyřešit,“ doplnil.

Liberec není jediné město, kde se řeší převod spoluvlastnických podílů v družstevních bytech. Podobný problém řešily nedávno v Holicích. Tamní zastupitelstvo se ale rozhodlo postupovat jinak než Liberec a převod podílu města v družstevních bytech vybudovaných před dvaceti lety na družstevníky za 1 Kč schválilo. O tom, kdy mimořádné zastupitelstvo proběhne, by měl rozhodnout primátor Zámečník. Do letních prázdnin se zastupitelé sejdou už jen jednou, a to 25. června.