Miloslav Nevrlý se narodil 29. října 1933 v Praze a jeho zájem o chytání a kroužkování ptáků ho zavedl ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po dostudování začal v roce 1957 pracovat v Severočeském muzeu Liberci, kde působil až do roku 2000.

V Liberci také pomáhal vést Miloši Zapletalovi skautský oddíl, po zákazu skautingu v roce 1970 vedený jako turistický oddíl mládeže. Sám i se členy oddílu pořádal mnoho putování po českých i zahraničních pohořích. Věnoval se i literární činnosti, mezi jeho nejznámější tituly patří Kniha o Jizerských horách, Karpatské hry nebo Zašlá chuť morušek.