„Mezinárodní rozhodčí tribunál se sídlem v Paříži rozhodl, že Česká republika nijak neporušila dohodu na ochranu investic mezi Českou republikou a Německem, a nárok na náhradu škody zamítl v plném rozsahu. Investor bude České republice muset uhradit většinu nákladů na právní zastoupení a vedení arbitráže," uvedlo Ministerstvo financí ČR.

Konkurenční boj

Firma ECE měla v plánu vybudovat na Perštýně obrovský nákupní komplex s parkem na střeše. Nakonec se ale záměr dostal pouze k zemním pracím. Následně společnost Česko zažalovala s tím, že stavbu zablokovala protiprávní jednání českých úřadů při jejím povolování. Ministerstvo pro místní rozvoj tehdy zrušilo územní rozhodnutí pro výstavbu poté, co uznalo námitky konkurenční nizozemské firmy Multi Development (Forum Liberec), že se nestala účastníkem stavebního řízení.

Co bude s obrovskou jámou teď? Asi nic. Díra, která nikdy nebyla majetkem města, zůstává. „Ten pozemek zůstane dírou ve vlastnictví zahraničního developera a bude jenom na nás, jestli se s nimi dokážeme nějak dohodnout, co s tou dírou dál," řekl ekonomický náměstek Liberce Jiří Šolc (LO). Dodal, že ale město rozhodně jámu vykupovat nebude. „Položme si otázku, co by tam město chtělo dělat? My musíme jednat s vlastníkem, případně iniciovat jiné využití," uzavřel Šolc.