Záznam bude dostupný do první květnové neděle. V programu se objeví dvě ukázky z dosud nezveřejněného baletu Mauglí, který režírovala umělecká vedoucí souboru Marika Mikanová. Diváci uvidí například choreografii Cuéntame, kterou vytvořila členka souboru španělská tanečnice Nuria Cazorla García, a dalších šest tanců spojených ve výjimečný program Viva la danza!.

Mezinárodní den tance připadá každoročně na 29. dubna a slaví se z iniciativy Mezinárodního divadelního ústavu od roku 1982. Jeho cílem je oslavit tuto uměleckou formu, upozornit na univerzální srozumitelnost tance napříč politickými, kulturními a etnickými hranicemi a propojit lidi na celém světě pomocí společného jazyka – tance.

V letošním roce byl tímto čestným úkolem pověřen německý tanečník Friedemann Vogel, který se vyjádřil následovně:
Všechno – veškeré naše cítění – má svůj původ v pohybu a tanec je pohyb zušlechtěný tak, aby dokázal komunikovat. Dokonalé zvládnutí techniky je sice velmi důležité a působivé, ale nakonec je stejně vždy nejpodstatnější to, co tanečník svým pohybem vyjadřuje. My tanečníci jsme v pohybu pořád a snažíme se vytvářet nezapomenutelné chvíle. Právě to je cíl každého z nás, bez ohledu na to, jakému se věnujeme tanečnímu stylu. Když se tedy zničehonic zavřou divadla, zruší se festivaly a my najednou nesmíme vystupovat, zastaví se nám svět. Žádný fyzický kontakt. Žádná představení. Žádné publikum. Ještě nikdy v moderní historii nemusela taneční komunita vyvinut takové úsilí o udržení motivace a hledání svého raison d’être, jako právě teď. Avšak právě nyní, když jsme přišli o něco tak cenného, si skutečně uvědomujeme, jak zásadní naše činnost je a jaký význam má tanec pro společnost. U tanečníků se většinou obdivuje jejich fyzická zdatnost, ale ještě více čerpáme ze své duševní síly. Věřím, že tato jedinečná kombinace fyzické a mentální odolnosti nám pomůže tuto dobu překonat a přijít na nové způsoby, jak pokračovat v tanci i v rozdávání inspirace