Roman Dobeš: Lze se někdy dobrat stavu, kdy se politická elita a policie zbaví veškerých podezření souvisících s komunistickým režimem?
Korupci jako takovou vnímám rovněž velmi negativně a pokud se týče Vámi nastíněných okruhů, lze uvést, že touto trestnou činností se zabývají speciální celorepublikové útvary policie a pracovníci krajských ředitelství jim pomáhají v dílčích úkonech.

V rámci tohoto trestního řízení, jako u ostatních trestných činů, je práce policie kontrolována a hodnocena dozorujícími státními zástupci, kteří v rámci prověřování a vyšetřování ukládají policejnímu orgánu úkoly, které je nutné ve spisovém materiálu zdokumentovat tak, aby mohl státní zástupce podat obžalobu k soudu.

Obecně lze konstatovat, že zdokumentování případů korupce je velmi náročné a vyžaduje soubor jistých opatření, která musí být k úspěšnému prokázání zjištěna a zadokumentována. Již v minulosti se některé korupční kauzy podařilo prokázat a odsoudit.

Petr Vlach: Jsou na Liberecku nějaké nedořešené vraždy a jaká je objasněnost případů tohoto typu?
Za fungování krajského ředitelství (od 1.1.2010) se v kraji stalo celkem sedm případů vražd, včetně pokusů. Všechy tyto případy jsou policisty objasněny.

Pokud se vrátíme do minulosti, od roku 2005 do konce roku 2009, bylo na území Libereckého kraje spácháno celkem čtyřicet vražd, včetně pokusů, z toho se podařilo objasnit 36 případů, což je velmi vysoké procento úspěšnosti. Samozřejmě na zbylých čtyřech se i nadále pracuje a snahou policistů je i po delším čase pachatele u tohoto nejzávažnějšího trestného činu zjistit.

Zdeněk Brulík: Neskončila kampaň na nábor lidí k policii a už se mluví o restrikcích. Jaký je v současné době stav policistů?
Krajské ředitelství v současné době fyzicky disponuje 1 303 policisty a 319 občanskými zaměstnanci. K dnešnímu dni činí podstav policistů v rámci krajského ředitelství 151 policistů.

Vzhledem k úsporným opatřením se v současnosti žádní uchazeči do služebního poměru nepřijímají. S tímto počtem však policie v Libereckém kraji zajišťuje bezpečnost občanů celých letošních osm měsíců, tedy od začátku svého oficiálního fungování.