Od pondělního rána očekávají dosažení první povodňového stupně v povodí Lužické Nisy, a to především v Liberci a v Proseči nad Nisou. Jedná se o situaci, kdy dochází k vzestupu hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Může dojít ke zvýšenému odtoku vody a narušení stability stromů v podmáčené půdě.