Za pouhou předvolební rétoriku označil předseda Stavebního bytového družstva PS Liberec Victor R. Šálek dnešní jednání Rady města na téma drahého tepla. Ta by měla rokovat o návrhu radního Petra Černého (Nový směr, dříve VV) a předsedy SBD Sever, který už v únoru a následně v dubnu navrhoval městu odstoupit od centrálního vytápění řízeným rozpadem stávajícího systému zásobování. Levnější teplo by podle Černého měli lidé získat zřizováním vlastních jednotek. A o to podle Šálka jde především. Černý totiž navrhuje revokaci usnesení z roku 2008, v níž se územnímu odboru nedoporučuje schvalovat odpojení od centrálního zásobování teplem.

V praxi to znamená schválit žádosti o vybudování plynových přípojek na pozemcích města a tím fakticky umožnit lidem, aby se napojili na vlastní zdroje. „SBD Sever tehdy podal na město soudní žalobu, kterou nevyhrál. Teď jde tedy cestou návrhu na zrušení usnesení," domnívá se předseda SBD Pozemních staveb, které je se zhruba 25 procenty většinovým odběratelem tepla z liberecké teplárny a zásobuje i okrajové čtvrti jako Doubí či Vesec. Obává se tedy, že odpojování od teplárny by znamenalo buď vysoké náklady na zřízení samostatných jednotek (investice na vytápění jednoho bytového domu odhaduje na cca 3 miliony, které se promítnou do nákladů obyvatel), nebo logicky dalšího zvedání ceny centrálně dodávaného tepla. Ta už dnes patří se 780 korun za gigajoule k nejvyšším v zemi. SBD Sever podle Šálka spravuje domy, které vlastní sdružení nájemníků. Ti si sami odhlasují, zda chtějí zřídit přípojku a odpojit se od teplárny, nebo ne. „Tím se družstvo zbavuje odpovědnosti. Bojím se, aby město nešlo stejnou cestou," varuje Šálek.

Problém podle něj spočívá v tom, že radnice zatím nepřijala žádnou energetickou koncepci, která by cenu tepla pomohla snížit a zabránit tak hromadnému odpojování, na které doplatí ti, jež na zřízení vlastních kotelen nemají, nebo instituce, jako třeba školy. „Pokud není stanovena, pak teplárna těžko může řešit další investice, které by teplo zlevnily," domnívá se Šálek. K němu se přidávají i odborníci, podle nichž u nás chybí i účinný regulátor klíčových odvětví.

Podle náměstka primátorky Jiřího Šolce je pravděpodobné, že rozprava se dnes povede v pouze teoretické rovině. „Nová strategie energetické politiky je nutná, ale musí být podpořena odbornými studiemi. Určitě nechceme zavázat příští politickou reprezentaci," řekl náměstek s tím, že se k předloženému materiálu nebude blíže vyjadřovat.