V Liberci ale nastala kuriózní situace. Nová koalice neinformovala bývalé členy představenstev o jejich odvolání, tudíž ti s klidným svědomím úřadovali dál. Například někteří uzavírali za společnost, kterou reprezentovali, smlouvy. Je pak otázkou pro právníky, zda jimi podepsané dokumenty budou vůbec platit.

„Funkce zaniká okamžikem, kdy byl člověk z vedení společností odvolán. Účinnosti ovšem odvolání nabývá ve chvíli, kdy se o svém sesazení člen představenstva nebo dozorčí rady dozvěděl, což může být i třeba z médií,“ vysvětlil tiskový mluvčí magistrátu Martin Čáslavka. „Vedení města nemá povinnost informovat lidi o jejich odvolání. My ale všem ze společností, v nichž má Liberec stoprocentní podíl, dopisy rozešleme. Mělo by se tak stát do několika dnů,“ dodal.

Členy vedení třeba Technických služeb města Liberce nebo Sportovního areálu Ještěd odvolali liberečtí radní 18. ledna. Současně na tomtéž zasedání navrhli obměnu vedení Teplárny Liberec. Sesazeným lidem tak oficiální zpráva dorazí s téměř třítýdenním zpožděním. „Nějaké smlouvy jsem i po tomto datu podepsal. Ale nebyly ničím významné. Kdybych věděl, že už nejsem předsedou představenstva, neudělal bych to,“ podotkl bývalý primátor Jiří Kittner (ODS).

„Očekával bych, že když mne odvolali 18. ledna, tak že nejpozději na začátku února o tom dostanu zprávu,“ dodal. Jak doplnil, nové vedení města si podle jeho názoru zbytečně komplikuje život tím, že odvolané členy včas neinformovalo. „My, když jsme měnili někoho ve vedení společností, dokonce jsme to těm lidem řekli předem. To považuji za slušné,“ podotkl Jiří Kittner.

„Je to úplně normální, že si každá nová politická reprezentace dosadí do vedení městských společností svoje lidi. Postupovali jsme stejně, ale my jsme se tam snažili dát hlavně odborníky." Jan Korytář (SZ), primátor

Primátor Jan Korytář slíbil, že odvolaní lidé budou o svém skončení ve funkci skutečně oficiálně informováni. „Vedení společností mění každá nová politická reprezentace. Postupovali jsme stejně. Za naše sdružení Změna pro Liberec jsme tam ale vyslali hlavně odborníky,“ řekl Jan Korytář s tím, že placená místa v představenstvech a dozorčích radách by už neměla být odměnou pro věrné a kamarády, ale že by měli lidé v orgánech společností skutečně pracovat.

„Zástupci města budou mít povinnost jednou ročně předkládat zprávu o své činnosti,“ zdůraznil primátor. Měsíční odměny se pohybují od tří do deseti tisíc korun. Náměstci a primátor vykonávají funkce ve společnostech zdarma.