Rada města Liberce se usnesla na vítězi výběrového řízení na post ředitele Městské policie Liberec. Stal se jím bývalý zástupce zesnulého ředitele Ladislav Krajčík. Jak pro Deník uvedl primátor města Jiří Kittner, toto výběrové řízení se vyznačovalo především vysokou kvalitou kandidátů.

Podle primátora bylo hned několik správných rozhodnutí možných. „V konečné fázi bylo hned několik lidí, o kterých jsem přesvědčen, že by dokázali nejen pokračovat v dobré práci zesnulého ředitele Čestmíra Hřebíka, ale že zároveň s nimi by městská policie v Liberci dostala nový impuls pro další vnitřní rozvoj kvality,“ poznamenal pochvalně primátor města Liberce Jiří Kittner na adresu přihlášených uchazečů.

Jak již dříve sdělil primátor Deníku, mezi uchazeči byla také jedna žena. Většinu uchazečů o prestižní post v čele strážníků spojovala stejná myšlenka, která se často prolínala do předložených projektů.

Cíle: Komunikace a veřejnost

„Jednoznačně vážní kandidáti na ředitelskou pozici prosazovali více otevřený postoj městské policie k veřejnosti a aktivní formu komunikace s médii, skrze které se veřejnosti informace předávají. To i já sám vnímám jako jednu z velmi důležitých věcí. Městský strážník není jen tím, kdo pokutuje špatně zaparkovaná vozidla, městský strážník je předně tím, kdo mnohdy s nemalým rizikem chrání pokojný a bezpečný chod města,“ zdůraznil primátor města Liberce Jiří Kittner.

Jak dále doplnil tiskový mluvčí Magistrátu města Liberce a ředitel kanceláře primátora města Martin Korych, vedle kvalitního projektu a záměru nového ředitele hrála svou roli předně praxe.

Ředitele určila předně praxe

Ladislav Krajčík má zkušenosti z pozice zástupce velitele nejen s vedením strážníků, ale předně libereckých strážníků, což znamená, že přesně ví, jak jsou nastaveny mantinely jeho možností i možností resortu, který bude vést.

„Právě tato dlouholetá zkušenost byla jedním z faktorů, který hrál roli při doporučení výběrové komise,“ potvrdil mluvčí Martin Korych.

Strážníky čeká etická norma

Ladislav Krajčík se před více než rokem aktivně zúčastnil veřejné diskuze iniciované organizací Člověk v tísni. Tato diskuze byla zaměřena na působení extrémistů v řadách městských policií a na nutnosti zavedení vymahatelných etických norem.

Již v té době se Ladislav Krajčík na veřejné diskuzi otevřeně přikláněl k zavedení etického kodexu jako platné pracovní normy. Pokud i nadále bude nový ředitel pokračovat ve způsobu přímé komunikace a jasného směřování, je více než pravděpodobné, že etický kodex Městské policie Liberec konečně vznikne.

Etický kodex strážníků měl vejít v platnost již v prvním čtvrtletí tohoto roku a zpracovával jej náměstek primátora Milan Šír ve spolupráci se zesnulým Čestmírem Hřebíkem.

Bohužel tuto zásadní etickou normu zastavilo náhlé úmrtí policejního ředitele, ale nyní lze očekávat, že jeho nástupce tento důležitý úkol dokončí a etický kodex zavede.