„Když jsme předloni zachytili signály z Liberce o tom, že už pro nás službu městské policie dělat nechtějí, věřili jsme, že v případě rozhodnutí o zřízení vlastní městské policie naplníme naše očekávání i personální kapacity. Po pouhém roce fungování Městské policie Frýdlant se ukazuje, že rozhodnutí bylo správné a obavy zbytečné. Vzhledem k tomu, že jsme vybírali srdcaře a lidi, kteří tu práci u nás ve Frýdlantu opravdu chtějí dělat, se nám podařilo ideální početní stav 8 strážníků a jeden velitel vlastně naplnit dost rychle,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Obyvatelé Frýdlantu vlastní strážníky oceňují. „Je to taková jistota, že když budu potřebovat, někoho se dovolám a přijede rychle. Nečekám ale, že to bude nějaká pořádková policie, spíš pro řešení běžných věcí, jako je parkování, vyhánění opilců nebo pomoc se ztracenými psy,“ uvedla obyvatelka Frýdlantu Danuše.

Doprava i lidi bez domova

Městská policie Frýdlant byla sice oficiálně zřízena k 1. lednu 2022, první hlídka však do terénu vyrazila až v průběhu května, kdy k veliteli přibyl i druhý strážník. „V následujících měsících jsme se věnovali například dopravě. Řešili jsme veřejný pořádek, zaměřili se na osoby bez domova a lidi, kteří dělají nepořádek. S těmito osobami pracujeme intenzivně, téměř každý den a daří se nám jejich činnost eliminovat,“ popsal velitel strážníků Petr Šantavý.

Velitel Městské policie Frýdlant Petr Šantavý
Frýdlant si pořídil svoje strážníky. Mají zatočit s opilci i špatným parkováním

Podle místostarosty Stodůlky se strážníci osvědčili. „Myslím, že městská policie daleko více zasahuje a působí edukativně u problémů s parkováním. A musím říci, že velmi úspěšně, protože řidiči se opravdu naučili využívat parkoviště a už jen minimálně stojí na veřejné zeleni nebo v místě, kde brání průjezdu složek integrovaného záchranného systému,“ podotkl.

Kladně hodnotí prvních sedm měsíců aktivního působení městské policie ve Frýdlantě i starosta Dan Ramzer. „Pomalu se daří vymáhat pořádek především při parkování a daří se i ochrana veřejného pořádku. Ve Frýdlantu máme problém s alkoholem a drogami, s narušováním veřejného pořádku v nočních hodinách především v centru města, i v těchto oblastech nám strážníci pomáhají. Komunikují také s různými organizacemi, které se zabývají protidrogovou prevencí, monitorují uživatele drog a dělají vše pro to, aby se ve městě drogy nedistribuovaly,“ vypočítal starosta.

Nová služebna a asistenti prevence

Městská policie Frýdlant bude od nového roku sídlit ve zrekonstruované služebně na náměstí T. G. Masaryka. „Máme zde dva prostory. Jeden bude zázemím pro strážníky, druhý bude sloužit jako kancelář. Tam za námi budou moci lidé chodit třeba řešit přestupky nebo s případnými dotazy, náměty a podněty,“ vysvětlil velitel Šantavý.

Na obvodním oddělení ve Frýdlantu testují tzv. Fet tašku. Když se osvědčí, bude i na jiných odděleních.
Ve Frýdlantu testují policisté Fet tašku, pomůže na ulici určit zdrogovaného

Už nyní mohou strážníci počítat s novým služebním autem. „Převzali jsme si ho po dlouhém čekání na začátku prosince. Na výjezdy díky němu můžeme vyrazit prakticky okamžitě. Jednodušší je s ním i kontrolní činnost. Díky varovnému výstražnému osvětlení nám pak pomáhá například při označení dopravních nehod nebo při potřebě rychlé jízdy na majáky,“ doplnil velitel strážníků.

Městskou policii čeká v polovině příštího roku ještě jedna novinka. Při její každodenní činnosti by jí díky připravovanému projektu měli pomáhat i čtyři asistenti prevence kriminality. „Pomáhat mohou při preventivních akcích, v komunikaci ve vyloučených lokalitách, v prevenci bezpečnosti silničního provozu,“ popsal Ramzer.

Statistika Městské policie Frýdlant
Od 1. června do 1. prosince roku 2022, kdy už Městská policie Frýdlant čítala celkem pět strážníků: Zkontrolováno 292 osob, řešeno 318 přestupků, a to v dopravě, kvůli veřejnému pořádku nebo vrakům, uděleno bylo 51 pokut v celkové výši 7 400 korun a Policii ČR bylo nahlášeno 6 trestných činů.