Speciální červené kontejnery, do nichž doposud lidé směsné plasty odkládali, ale z ulic města a libereckých sídlišť nezmizí. Házet do nich však budou moci obyvatelé města pouze nápojové kartony.

„Náklady na třídění směsných plastů byly příliš vysoké. Obsah červených kontejnerů byl totiž z šedesáti procent tvořen odpady, které do nich nepatřily. Často se v nich objevovaly například papírové pleny,“ vysvětlil Deníku mluvčí libereckého magistrátu Martin Korych. Podle něj navíc ztratili zájem o směsné plasty i zpracovatelé komunálního odpadu.

„V posledních měsících jsme tento odpad skladovali na sběrném dvoře společnosti A.S.A. To však nešlo dělat do nekonečna. Proto jsme plošné třídění směsných plastů zrušili,“ dodal mluvčí.

Liberečané, kteří plastové obaly od potravin třídí, se tak budou muset naučit využívat sběrné dvory občanského sdružení Armillaria v Bažantí ulici a ve Větrníku.

Kromě PET lahví zde mohou vyhodit také igelitové tašky, polystyren, fólie či různé kelímky.

„Pokud by ale někdo chtěl na sběrný dvůr vozit každý měsíc větší množství tohoto odpadu, je dobré nám předem zavolat. V některých případech by mohlo být vyhodnější odvézt tento odpad přímo do našeho skladu,“ poznamenala členka sdružení a liberecká zastupitelka Květoslava Morávková s tím, že červené kontejnery na směsné plasty byly ze strany města pouze experimentem odsouzeným k neúspěchu.

„Červené kontejnery byly již od svého počátku jenom pokus, který bohužel nedoprovázela žádná cílená osvěta v tom smyslu, že by někdo řekl, jak mají vypadat odpady, jenž se do nich odkládají,“ dodala Květoslava Morávková.