Podle náměstka primátora Milana Šíra tím magistrát reaguje na nedostatek nádob na tříděný odpad v některých lokalitách města. „Trápí nás především nedostatek nádob, do kterých by mohli občané třídit papír a plasty. Kontejnery přibudou především tam, kde je to podle posádek svozové služby třeba,“ vysvětlil Milan Šír.

Podle něj město možnost bezplatného užívání dalších kontejnerů velmi vítá. Radní proto již schválili smlouvu o výpůjčce, která byla uzavřena na dobu určitou do konce roku 2010.

Přestože totiž v letošním roce znásobila svozová služba dvojnásobně frekvenci svozu nádob na tříděný odpad, především kontejnery na papír jsou v některých lokalitách stále trvalé přeplněné. „Je to otázka konzumního způsobu života, kdy je veškeré zboží zabaleno do papíru a dalších obalových materiálů,“ poznamenal náměstek.

Náklady na svoz 200 nových kontejnerů budou do konce tohoto roku činit zhruba 317 tisíc korun. Zhruba 100 tisíc korun přitom město získá prodejem vyseparovaných surovin. Zbylé náklady uhradí ze svého rozpočtu odbor komunálních služeb.