Obnovená spolupráce byla zahájena pokračujícím odstraňováním nánosů zvětralin na skalním masivu, který se nachází v ulici Dr. Milady Horákové nad místním autobazarem. Postupná údržba zde začala už loni, kdy došlo k odstranění náletových dřevin, pokácení stromů, které hrozily pádem a odklizením odpadků.

„V rámci údržby a kontroly skalních masivů má město záměr na jeho technickou stabilizaci. Vzhledem k náročnosti ve vypracování projektové dokumentace, získání povolení, potřebných financí a následné realizaci je uskutečnění akce možné až v horizontu dalších let. Údržbové práce však pomohou výrazně snížit možná rizika,“ podotkla mluvčí města Jana Kodymová.

Odsouzení se akcí účastní nad rámec svého pracovního zařazení. „Spolupráce je pro město výhodná zejména po finanční stránce, jelikož odsouzeným není hrazena žádná odměna. Širší veřejností jsou pak tyto akce všeobecně kladně vnímány,“ dodala Kodymová.