„Přestože zástupci MVV při prvních jednáních deklarují, že mají zájem prodat své portfolio pouze jako celek, jsem přesvědčený, že máme nechat naše poradce připravit nabídku a zástupcům MVV ji předložit. Musíme tak učinit nejpozději do 10. června,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník. Poradenská firma v těchto dnech připravuje městu nabídku, tak aby mohla být předložena k projednání na květnové zastupitelstvo.