Liberec se zařadí do skupiny českých měst, které vlastní dron. Radní rozhodli o nákupu dronu za 200 tisíc korun, který bude využívat hned několik odborů libereckého magistrátu a také příspěvkové organizace města.

Jelikož radnice zatím nemá zkušenosti s dronovým létáním a nemá ani vyškolenou obsluhu s pilotním průkazem, radní se rozhodli, že koupí přístroj, který už má něco nalétáno.

„Jedná se o model, který má špičkové technické parametry. A to za cenu, která je nižší než obvykle. Koupit ho chceme napřímo od společnosti Geotronics Praha, která nám nabízí velmi výhodnou cenu za model, který testovala a dočasně používala v provozu. Nalétáno má ale pouze 1,5 hodiny. Mimochodem, stejný typ dronu používá například i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj by městský dron mohl v případě mimořádných událostí pomáhat záchranným složkám při monitorování situace například během povodní nebo při vyhledávání osob. „Využívat ho chtějí prakticky všechny odbory magistrátu.

A to například na snímkování, tvorbu mapových podkladů a monitoring staveb. Nebo sběr dat pro přípravu územního plánu, aktualizaci pasportů komunikací a zeleně, ale i kontrolu stavu střech a fasád. Používat ho chceme například i v dopravě. Nebo při zajištění bezpečnosti ve městě,“ vyjmenoval Zámečník.

Odhadované výdaje za první rok provozu se pohybují okolo půl milionu korun. Podle Pavla Přenosila, vedoucího oddělení ÚAP a GIS (Aktualizace územně analytických podkladů a Geografický informační systém) bude koupě dronu se všemi náležitostmi tak, jak vyžaduje legislativa.

To znamená, že součástí koupě bude evidence dronu a pilota, zařízení pro letecké práce, povolení k létání a povinné zákonné pojištění. Součástí nákladů je také vyškolení obsluhy dronu pro 3 – 4 piloty, kteří by měli stroj v budoucnu ovládat. Každý další rok provozu by pak město stál přibližně 13 tisíc korun.

K nákupu zařízení se město rozhodlo také na základě analýzy jeho využití a zkušeností z jiných měst, jako je Plzeň, Hradec Králové nebo Pardubice. Nejnižší cena za jeden den komerčního pronájmu dronu se dnes podle Přenosila pohybuje od 18 do 36 tisíc korun.

Při odhadu frekvence prací s dronem a nákladů v případě outsourcingu na jeden rok vychází cena přibližně na jeden milion a 170 tisíc korun. Pořízení vlastního bezpilotního stroje je tedy podle vedení města ekonomicky výrazně výhodnější.

„Primárně je zamýšleno pořídit dron k technickým aktivitám města, tzn. vytváření podkladů pro studie a analýzy, podrobné ortofotomapy, digitální modely terénu, územní analýzy, ale je počítáno i s tím, že město může dron využít i pro svoji propagační činnost,“ vysvětlil Přenosil. „Životnost dronu je dána tím, jak se o něj budeme starat. Pokud dobře, bude jeho životnost 20, 30 let,“ dodal.