Jsou jen dvě místa v Liberci, kde mohou pozůstalí rozptýlit popel svých blízkých, kteří nechtějí klasický hrob. Rozptylová loučka u krematoria a rozptylová loučka na hřbitově v Ruprechticích. A právě tu teď čekají stavební úpravy, které vymezený prostor zkultivují. „Není to tu ošklivé, ale chtělo by to třeba nějakou lavičku, aby si tu mohl člověk v klidu posedět a zavzpomínat, chybí tu i místo pro zapálení svíčky, takhle to dáváme přímo do trávy. Teď tedy spíš vyhrabáváme díry ve sněhu, aby byla svíčka kam dát," řekla Deníku Marie Turková, která chodí k rozptylové loučce vzpomínat na manžela dvakrát do měsíce.

NOVÁ VÝSADBA I STOLEC PRO OBŘADY

Že je současný stav loučky nevyhovující si uvědomuje i radnice. Radní proto schválili nákladné úpravy na pohřebišti. Regenerace rozptylové loučky bude rozdělena do dvou etap. „První etapa zahrnuje přípravné práce a hrubé stavební úpravy, včetně řezu stromů lezeckou technikou, opatření novým mobiliářem, úpravu komunikace, dláždění plochy z žulové kostky a vybudování automatické závlahy. Druhá etapa pak počítá s výsadbou keřů, trvalek a okrasných trav, založením parkového trávníku, květnatého trávníku a podobně," popisuje technický náměstek primátora Tomáš Kysela.

V centrální části rozptylové loučky se pak počítá s vytvořením shromažďovacího prostoru, v jehož středu bude umístěn na kruhové dlažbě kamenný stolec, určený pro konání obřadů. Prostor rozptylové loučky bude vybaven také novými lavičkami a informační tabulí. Předpokládané celkové náklady činí 987 000 Kč.

NOVÝ URNOVÝ HÁJ

Rozptylová loučka ale není jedinou akcí, která ruprechtický hřbitov čeká. V plánu je rovněž rozšíření urnového háje, protože stávající kapacita už je téměř na nule. Zde zatím nemá radnice jasno, jak bude urnový háj vypadat, aktuálně se vybírá ze tří variant.

„Varianty se liší intenzitou využití kapacity pro uložení ostatků. První návrh je, že v kolumbáriu by přibylo 693 míst a urnových hrobů by bylo 101. Druhá varianta s novými urnovými hroby vůbec nepočítá a ve třetí je navrženo 387 nik v kolumbáriu a 157 urnových hrobů," dodal Kysela s tím, že předložené návrhy teď posoudí odborníci.