Dále se uzavírka dotkne ulic Polní, Sedmidomská a Větrná. Silnice budou uzavřeny kvůli pokládání finálních asfaltových vrstev na komunikaci. V době uzavírky bude na místě přítomna Městská policie. Složky integrovaného záchranného systému budou mít v případě nutnosti průjezd umožněn.