Liberecká radnice konečně oficiálně zareagovala na výzvy veřejnosti a místních podnikatelů a představila vizi, se kterou se chce pustit do boje s vylidňováním centra města. Zároveň by chtěla radnice podpořit maloobchodníky, kteří z centra města několik posledních let spíše utíkali, protože jim velká nákupní centra sebrala zákazníky nebo jim naopak nabídla lepší podmínky a oni se přemístili do nových prostorů.

Život na náměstí

„Snahou současného vedení města je navrátit život do ulic, usilujeme o větší zapojení lokálních výrobců a producentů lokálních, tradičních produktů. Čilý ruch a život na náměstí a v ulicích přilehlých k radnici je hlavním mottem našeho funkčního období a snažíme se o to řadou aktivit, ať už adventním programem na pódiu před radnicí, vánočními trhy na náměstí, videomappingem, koncerty, jarmarkem nebo letními kiny či divadelními formacemi a podobně," řekl liberecký primátor Tibor Batthyány a dodal, že proto, aby se dosáhlo této vize je, „nezbytné zřízení role gesční osoby, zkrátka někoho, kdo bude s maloobchodníky v centru města komunikovat a o jejich činnost se zajímat a bavit se o tom s nimi."

Inspirace Španělskem

Tento primátorský návrh je ale zatím jediným konkrétním způsobem, jak situaci v centru města řešit. Další nápady by mohly vzejít z evropského programu, ke kterému se Liberec nedávno připojil. Jeho potenciální přínosy jsou ale dost nejisté a objevují se názory, zda-li by nebylo lepší se inspirovat někde blíže než ve španělském městě Igualada. Město v Katalánsku, které leží asi 60 kilometrů od Barcelony, je partnerem Liberce v projektu s názvem RetaiLink, který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. „V rámci projektu budou vybraná evropská města spolupracovat v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center," vysvětlila Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru strategického rozvoje a dotací.

Kde je problém?

Liberec chce, v rámci projektu, zvýšit atraktivitu centra města pro obyvatele i návštěvníky, vyřešit funkčnost zejména ulic Pražská, Moskevská, historického centra, včetně nevyužívaných historických objektů a památek, které mají velký potenciál, ale dosud nenašly nový účel nebo využití. Jde například o Liberecký zámek se zámeckým parkem a galerii v Liebigově paláci. „Cílem města je nalézt nové a udržitelné využití pro tyto lokality. Současnost také naléhavě vyžaduje řešení útlumu maloobchodu v ulicích historické části města, který je způsoben výstavbou řady moderních obchodních center," píše se ve vyjádření liberecké radnice.

Cíle města jsou jasné, není ale jasné řešení situace. Kritické hlasy nejen z opozice pochybují o tom, že návštěva Španělska pomůže k oživení libereckého centra. Podle Jury Ibla, který má za sebou vlastní projekt na podporu živnostníků s názvem Jizerská koruna, je snaha města ocenitelná a mohla by jasně určit strategii rozvoje.

„My jedeme podle jiného mustru, který se jmenuje transition town, ale v podstatě se dá říct, že Koruna je sada ekonomických nástrojů, kdežto tohle je spíš generální strategie rozvoje. Může se to skvěle doplňovat," vysvětlil Ibl, jehož Jizerská koruna by mohla začít v Liberci, Jablonci nad Nisou a Frýdlantě konkurovat české koruně a podpořit tak lokální produkci a živnostníky.

Podle náměstka primátora Jana Korytáře bude přínosem účasti města Liberec v mezinárodním projektu RetaiLink především příležitost zapojení města do sítě deseti evropských měst. „Město Liberec účastí v projektu RetaiLink získá také cenné zkušenosti s účastí v mezinárodních projektech financovaných z nadnárodních a meziregionálních programů, jakým je právě například URBACT III. V následujícím dotačním období budou tyto programy jediným zdrojem možného kofinancování našich projektů z prostředků EU," vysvětlil Korytář.

Město teď vytvoří podpůrnou skupinu složenou ze zástupců místní správy, soukromníků, neziskového sektoru a akademiků, jejíž úkolem bude nacházet způsoby, jak situaci ve městě zlepšit.