Koupání v harcovské přehradě? Pro čím dál víc Liberečanů dávná minulost. „Jezdíme do Hrádku na Kristýnu nebo do Jablonce, občas za Žitavu do Olbersdorfu. V Liberci mi nepřijde voda zrovna dvakrát lákající ke koupání,“ řekla Deníku Petra Mocová. A vystihuje tím pocity mnohých. Špatné kvality vody v přehradní nádrži si je vědoma i radnice. „Do Harcovského potoka, který napájí přehradu, jsou nelegálně svedeny odpadní vody, chybí tam kanalizační síť. Proto chystáme odkanalizování části Harcova,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Nestane se tak ovšem dřív než v roce 2019. V tuto chvíli má radnice připravenu jen studii odkanalizování. „Půjde o zhruba 1,5 kilometru dlouhou kanalizaci, na kterou by se měly napojit domy v ulicích Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku a Revírní. Zatím jsou dvě varianty řešení. Projektant bude zvažovat, která je lepší,“ upřesnil primátor Tibor Batthyány s tím, že ani nová kanalizace vše nespasí.

„Zástavba je tam tak roztříštěná, že to budeme muset řešit i pomocí domovních čističek. Pokusíme se na to získat dotace z ministerstva životního prostředí, jednáme rovněž se Severočeskou vodárenskou společností, která by se na tom měla rovněž finančně podílet,“ dodal primátor.

PŘIJDOU KONTROLY

V dotčené části Harcova převažují rodinné domy, které mají buď vybírací jímku nebo domovní čističku. Radnice má ale podezření, že do Harcovského potoka je z řady domů sveden načerno septik.  „Na toku byly dělané ve dvou případech odběry a našly se tam pozůstatky fekálií a dalších věcí. Před vstupem do harcovské přehrady sice je štěrková usazovací jamka, ta ale nezachytí všechno,“ upozorňuje Batthyány.

Odbor životního prostředí libereckého magistrátu proto zahájí kontroly, jak majitelé domů s odpadními vodami a splašky nakládají. Zatím jsou jen namátkové a zřídkakdy, teď jich razantně přibude. „V podstatě budeme kontrolovat dům po domě, čímž zjistíme hned na místě, zda mají majitelé vše v pořádku. Tedy buď klasickou žumpu, kde musejí mít doloženo její pravidelné vyvážení nebo septik s přepadem do trativodu, což být nesmí,“ zmínil vedoucí odboru Jaroslav Rašín.

POVINNÉ NAPOJENÍ

Až bude kanalizace hotová, budou mít majitelé domů povinnost se na ni připojit. „Je to dané zákonem. Pokud by se nenapojili, museli by velmi složitě dokladovat, jak se splašky nakládají. V tuto chvíli ale ještě vůbec nevíme, zda si přípojky budou muset majitelé hradit sami nebo se jim na to něco přispěje,“ dodala Hrbková.
Čistotě vody v přehradě by rovněž mohlo její odbahnění, které ale stále odkládá. Přehrada se má vypustit až dojde k opravě hráze. Letošní termín ale posunulo Povodí Labe až na rok 2020.