Dotaci může město poskytnout na konkrétní kulturní a sportovní akce nebo na zajištění celoroční činnosti organizací, které vykonávají společensky prospěšnou činnost na území města a v jeho okolí. Přednost dostanou aktivity pro děti a mládež. Dotace se vztahují pouze na činnosti, které budou probíhat v letošním kalendářním roce.

O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba. Dále také nestátní organizace, sdružení, spolek a nadace. Formuláře žádostí budou k dispozici na webových stránkách města Český Dub - ZDE.