Proměnu zpustlých koutů, které bývají ostudou měst a obcí, v útulná místa určená k bydlení či práci navrhuje Regionální kontaktní centrum (RKC) při Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL). Do návrhů se zapojují čím dál více i zdejší studenti.

Pracoviště se už pátým rokem podílí na přípravě posudků, projektů a studií pro krajské i vzdálenější zájemce. Obrací se na něj jak obce a města, tak i soukromí investoři. „Už nás cíleně vyhledávají, pokud chtějí řešit konkrétní problém. Nově se je ale chystáme oslovovat sami s tématy, jejichž rozpracování zajímá zase nás a mohlo by být pro druhou stranu užitečné,“ podotkl vedoucí RKC a architekt Petr Janoš.

Ověřovací studie vypracovávají studenti jako semestrální práce, díky čemuž získají zájemci několik návrhů, které se zabývají zadaným místem. Studenti se tak dostanou k praktickému zadání a ke skutečné práci architekta. „K ní patří i schůzky s investory, nabízení optimálních řešení. Neboli snaha vyjít klientovi co nejvíc vstříc, ale zároveň aby to nebylo na úkor kvality návrhu,“ upřesnil Janoš.

Vize pro brownfield

Regionální kontaktní centrum se podílelo například na návrzích nového využití komplexu Benar v Hrádku nad Nisou, rozsáhlého brownfieldu rozloženého jen několik desítek metrů od Horního náměstí. Město areál továrny před šesti lety koupilo a pozemek chce nově a účelně využít. „Byla to zajímavá spolupráce, v mnohém jsme dostali jiný a neotřelý pohled na Benar. V tuto chvíli už architekt zpracovává studii a s celou řadou myšlenek, které procházely napříč studentskými studiemi, se ztotožnil,“ sdělil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. Nově pojaté území zkombinuje bydlení, volnočasové a společenské aktivity. V místě se počítá i s poliklinikou, komerčními prostory, místy pro parkování i zeleň.

Spolupráci navázali i s Chrastavou, kde navrhli řešení pozemku nedaleko náměstí a městského pozemku na druhém břehu řeky Jeřice. Pro město Turnov se zase zamýšleli nad využitím nivy řeky Jizery. „Tento semestr probíhá spolupráce s městem Cvikov. Studenti ověřují možnost dotvořit severozápadní frontu náměstí, kde v 70. letech došlo k vybourání historických domů. Nabízí se možnost prostor uzavřít, dotvořit a náměstí vrátit urbanisticky tvar,“ řekl architekt Janoš.

Přímo v Liberci studenti FUA vytvořili na Šaldově náměstí odpočinkovou a výstavní zónu. Projekt vzešel ze vzájemné spolupráce města, Kanceláře architektury města a fakulty. „Těším se, že podobné spolupráce s městem budou pokračovat i v následujících letech. A lidé v Liberci se tak budou moci vždy opět těšit na netradiční mobiliář, který jim přiblíží různá opomíjená zákoutí a nabídne i nové možnosti používání veřejného prostoru ve městě,“ dodal děkan FUA Osamu Okamura.

NA RKC se obracejí i soukromí investoři. Jedním z nich je Richard Sobotka, který vlastní pozemek v Praze-Karlíně, kde chce postavit multifunkční dům. Hodlá také propojit lávkou Karlín a Vítkov rozdělené železniční tratí. „Získal jsem různé pohledy na lokalitu. Studie jsou pro mě vodítkem, jak bych mohl postupovat. Student Matěj Tobiáš přišel se zajímavým a propracovaným konceptem a stavba, která na místě vznikne, bude hodně podobná jeho návrhu,“ netajil se Sobotka nadšením ze spolupráce s libereckou univerzitou.