Vesnicí vede silnice II/291 a denně tudy projede okolo 3 300 vozidel v obou směrech. Kraj tu provedl oboustranné statistické měření počtu a rychlosti vozidel, a to ve dvou místech v blízkosti autobusových zastávek příměstské dopravy. Jedno bylo v Hajništi u požární zbrojnice, druhé u domu č. p. 70. Nejvyšší povolená rychlost v obou místech je 50 km/hod.

„Řidiči mají před vjezdem do Hajniště pocit jakési volnosti. Je to dané silnicí před obcí, která bez výrazných změn a upozornění přechází na začátku obce do jiného jízdního režimu. Je tedy důležité zklidnit dopravu bezpečnostními systémy,“ sdělil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Rizikové lokality pomáhá řešit kraj

Liberecký kraj se bezpečnosti na silnicích věnuje dlouhodobě. Zaměřuje se také na rizikové lokality, kde řidiči nedodržují maximální povolenou rychlost a pomáhá obcím s identifikací těchto míst. „Netýká se to jen přechodů pro chodce, které jsou jednou z mnoha oblastí, kde situaci dlouhodobě řešíme v souvislosti s překročením maximální povolené rychlosti. Liberecký kraj zaplatil skryté měření vybraných úseků, bezpečnostní analýzu, která odhalila kolik aut, jakých kategorii a jak rychle místem projíždí,“ řekl náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták s tím, že v minulosti pomohla iniciativa Libereckého kraje Vratislavicím nad Nisou nebo Raspenavě, kde se osvědčila spolupráce Libereckého kraje, obce a Týmu silniční bezpečnosti

V případě Hajniště měření odhalilo v obou úsecích překračování nejvyšší povolené rychlosti. Tu u domu č. p. 70 ignoruje téměř 90 % řidičů. Z toho přibližně 57 % řidičů překračuje rychlost o 11 km/hod a více. Maximální rychlost naměřená v daném úseku byla 149 km/hod u osobního vozidla, u motocyklu 129 km/hod a v případě nákladních aut 120 km/hod. „Je to velmi závažné bezpečnostní riziko umocněné tím, že se jedná o lokalitu autobusových zastávek. Chodci se tu pohybují po silnici a přes tři tisíce projíždějících aut denně jim na bezpečnosti nepřidá,“ zdůraznil Polák.

Řidiči sami nezpomalují, pomoct můžou radary i příčné pruhy

Z analýzy měření a sledování jednoznačně vyplynulo, že většina motoristů při vjezdu do obce nezpomalí. Je nutné změnit zmiňovaný psychologický efekt „jakési volnosti“. Rychlé a nízkonákladové řešení představuje například vodorovné dopravní značení V18. Jedná se o příčné pruhy, které na řidiče fungují jako psychologická brzda, která opticky i akusticky vede ke snížení rychlosti.

Výstava Lanovka na Ještěd v Technickém muzeu v Liberci.
Kabina lanovky na Ještěd sloužila jako včelín, nyní láká na muzejní výstavu

Jako další nástroje mohou posloužit informativní ukazatele rychlosti či úsekové měření. „Dodržování maximální povolené rychlosti může pomoci i kombinace radarů ve spojení s vodorovným a svislým dopravním značením. Díky schválené projektové dokumentaci a všech administrativních podmínek plánujeme do konce června informační ukazatele,“ zdůraznil starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica. Zároveň nevylučuje, že v budoucnosti nepřistoupí k represivnímu měření rychlosti v obci.

Bezpečnost daného úseku silnice by zvýšily stavební úpravy na průtahu městem jako například ostrůvek na vjezdu od centra města, chodníky v místech autobusových zastávek nebo zajištění přecházení pěších mezi zastávkami. „Rádi bychom v co možná nejkratší době realizovali navržená rychlá řešení. Tomu ale bude předcházet zpracování projektantem a následné projednání s dotčenými orgány a příslušným silničním správním úřadem. Jisté je, že letos budeme realizovat informační ukazatel s registrační značkou vozidla na vjezdu od centra města,“ dodal Černica.

Mohlo by vás zajímat: V krematoriu v Liberci provedou ročně až 2 tisíce žehů. Nebožtík není nikdy nahý

Zdroj: Jiří Louda