Padesát dva tisíc korun dostal Spolek přátel Ostašova rozhodnutím libereckých radních na pořádání Ostašovských poutních slavností, které proběhly 25. dubna. Jejich součástí byla i rekonstrukce bitvy u Liberce, právě na ni dotace směřovala. „Prusko-rakouská bitva z dubna 1757 je jedinou událostí svého druhu, kterou můžeme dnešní generaci připomenout prostřednictvím živé veřejné rekonstrukce. Účastní se jí vojenské kluby z Čech, Německa a Polska, což celé akci dodává významný rozměr a mezinárodní přesah," zdůvodnil poskytnutí dotace náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr (ZpL). Záměr posvětilo i březnové zastupitelstvo a to 35 hlasy, pouze tři lidé se zdrželi.

Černá listina

Teď ale ČSSD přišla s tím, že spolek neměl na přímou dotaci nárok. „Spolek přátel Ostašova, jehož předsedkyní je členka Změny pro Liberec Pavla Haidlová, se kvůli porušení pravidel Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání ocitl na tzv. černé listině," uvádí bývalá primátorka Martina Rosenbergerová. „Protože doručil vyúčtování předchozí akce po termínu, nemůže tak jako v minulých letech žádat od fondu ani korunu v době od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016. Paní Haidlová sice na zastupitelstvu ohlásila střet zájmu, ale stejně jako předkladatelé pomlčela o vystavené stopce. Spolek tak s podporou vedení města na své chybě vydělal prostřednictvím přímé dotace získal plnou výši požadované částky. Oproti ostatním, jejichž žádosti musí projít přes fond a musí počítat s povinnou 20procentní spoluúčastí."

REKONSTRUKCE BITVY U LIBERCE. Rozpočet Ostašovských slavností je přes 300 000 korun, z toho 52 000 dala liberecká radnice. Podle ČSSD ale neměl pořádající Spolek přátel Ostašova na dotaci nárok. Je totiž na černé listině kvůli předchozímu vyúčtování akce.

Vedení spolku pochybení při minulém vyúčtování nepopírá. „Vždycky jsme vyúčtovávali včas a v pořádku, ale vloni došlo k situaci, kdy jsme měli paní účetní v nemocnici s dcerou a to vyúčtování jsme kvůli tomu poslali až v den, kdy byla uzávěrka a mysleli, jsme že platí datum na razítku pošty. Ale pravidla fondu jsou stanovena tak přísně, že toto neuznávají, důležité je pro ně razítko z podatelny radnice," vysvětluje předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla Haidlová. „O prominutí sankce jsme žádali, ale pravidla to neumožňují. Není nám to příjemné, ale o žádný podvod nebo zpronevěru nešlo."

I proto náměstek Ivan Langr a primátor Tibor Batthyány navrhli přímou dotaci. „Oni teď skutečně nemohou kvůli tomu opoždění s vyúčtováním žádat o peníze z žádných účelových fondů, ať už sportovního, kulturního nebo pro rozvoj vzdělávání a podobně. Ale toto omezení se netýká jiných, individuálních dotací. Pokud bychom spolku nevyhověli, tak by žádná rekonstrukce bitvy neproběhla, protože to je finančně velmi náročné, spolek sám by na to neměl," odůvodňuje Langr. „Navíc v té přímé dotaci jsme jim mohli poskytnout víc, než by dostali z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání."

Kromě liberecké radnice podpořil Ostašovské poutní slavnosti i Liberecký kraj, hejtman Martin Půta nad nimi převzal záštitu.

Opoziční ČSSD ale přesto vysvětlení radnice neuznává. „Nechceme nijak snižovat význam Ostašovských poutních slavností, protože jejich přínos pro město je bez jakékoliv diskuse," říká Rosenbergerová a dodává:

„Avšak nezodpovědné účelové obcházení pravidel ze strany vedení města dává jinak skvělé akci hořkou pachuť. Navíc vůči ostatním žadatelům byl postup přinejmenším silně neférový. Ve světle toho jsou všechny protikorupční strategie a protikorupční opatření naprosto zbytečné, pokud pro členy jedné strany budou platit jiná práva a povinnosti, než pro ostatní."

Náměstek Langr proto navrhuje, aby napříště byla v rozpočtu města vyčleněna přímo položka pro tuto akci. V příštím roce se ale rekonstrukce bitvy u Liberce konat nebude. Spolek přátel Ostašova se chce pořádně připravit na kulaté 260. výročí této události, které připadá na duben 2017.