Nejnovější výzkum mechovek přinesl několik převratných novinek. Podle jedné z nich jsou mechovky pravděpodobně mnohem staršími organismy, než jak se doposud uvádělo. Stáří první ze dvou vývojových větví mechovek bylo původně stanoveno na 450 milionů let, stáří druhé, mladší větve se předpokládalo kolem 200 milionů let. Nový výzkum však ukázal, že společný vývojový předek obou větví mechovek je starý minimálně 630 milionů let.

„Dosud se společného předka těchto dvou skupin nepodařilo najít. Teď ho máme. Ukázalo se totiž, že vědci dosud hledali v mnohem mladších časových vrstvách. Společný předek přitom pochází ze starohor a možná, že bude ještě starší,“ upřesnil Kamil Zágoršek.

Výzkum probíhal šest let, vědci při něm využili metody tzv. molekulárních hodin. Ta je založena na předpokladu, že míra mutací v DNA či v proteinu je za určitý čas přibližně konstantní. Díky tomu je možné odhadnout evoluční vzdálenost, zpravidla mezi dvěma druhy. Přímo liberecký specialista poskytl materiál na výzkum ze svého archivu a dále spolupracoval především na kalibraci molekulárních hodin fosilními nálezy.

Michal Trčka.
Inspirovali se Londýnem a Bostonem. Liberecký časopis Akademix vsadil na eseje

„Publikace v tomto proslulém odborném časopise je opravdu měřítkem výzkumu světové úrovně. Naše fakulta bývá vnímána jako pracoviště, které se zaměřuje především na přípravu budoucích učitelů. Jsem proto rád, že i u nás se můžeme pochlubit špičkovými vědeckými výsledky a že náš záběr je širší, jak ostatně ukazuje i název naší fakulty,“ zdůraznil děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek. Do projektu se zapojili dále výzkumníci z Francie, Spojených států amerických, Jižní Afriky či Nového Zélandu.

Vždy jednou za tři roky se koná mezinárodní setkání všech odborníků z celého světa na mechovky, poslední se uskutečnilo v roce 2019. Právě zde došlo k rozhodnutí, že Kamil Zágoršek bude členem výzkumného týmu, který bude publikovat své závěry v Science Advances. Mechovkami se zabýval už ve své diplomové práci a věnuje se jim více než třicet let.

„Jsou to vlastně takové korály, které ale žijí ve stylu včelího úlu nebo mraveniště. Jsou pro mě naprosto fascinující, žádný jiný koloniální organismus se takto nechová. A je to strategie velice úspěšná, protože mechovky jsou na planetě už stovky milionů let, přežili zatím všechny změny,“ doplnil Kamil Zágoršek.