Již podruhé zazářila liberecká pobočka řetězce s rychlým občerstvením, Sky Restaurant s.r.o. McDonald's v soutěži Stejná šance. Tentokrát se provozovna u obchodního centra Nisa stala absolutním vítězem Libereckého kraje.

„Jde o soutěž firem, které na běžném pracovním trhu zaměstnávají lidi se znevýhodněním a dávají jim tak stejnou šanci jako ostatním,“ vysvětlila Antónia Dechťarová, ředitelka organizace Rytmus Liberec o.p.s., která soutěž organizuje.

Kritériem hodnocení je například typ uzavřeného pracovně právního vztahu, délka pracovního vztahu, typ znevýhodnění zaměstnance v souvislosti se zastávanou pozicí, úprava pracovních podmínek, pracovní doby, ale posuzuje se také účast zaměstnance na firemních akcích, celkový přístup pracovního kolektivu, vstřícnost vedení firmy a podobně.

Lidé nominovali dvanáct firem

„O vítězi z celkem dvanácti nominovaných firem rozhodla odborná komise složená ze zástupce kraje, okresní hospodářské komory a jednoho znevýhodněného zaměstnance,“ doplnila Dechťárová.

Jak dále připomněla, nominaci nemohla získat firma s více než padesáti procenty zaměstnanců se znevýhodněním ani chráněná dílna. A co na vítězství v letošním ročníku říká zástupkyně vítězné firmy, vedoucí provozovny Zuzana Skalická?

„Velmi si ocenění vážím, zejména když jsme dokázali uspět podruhé. Navíc jsem moc ráda, že pracuji ve firmě, která nerozlišuje, zda v ní pracuje černý nebo bílý, zdravotně postižený nebo zdravý. Důležité zde je, co kdo umí, jak pracuje a jaké za sebou nechává výsledky,“ říká Zuzana Skalická.

Na druhém místě se umístila firma LIB–IT Jiřího Poláka, který v Liberci provozuje restauraci U Poláků. Na třetí místo pak komise vybrala firmu z Pasek nad Jizerou, společnost EMBA. Ani zbylých devět firem však nepřišlo zkrátka a dostalo se jim nejen ocenění a diplomu, ale i poděkování za záslužnou činnost, jakou zaměstnávání zdravotně znevýhodněných bezesporu je. Ti jsou na tom v porovnání se zdravými lidmi na špatně se vyvíjejícím trhu práce ještě hůře.

„K poslednímu březnu bylo v kraji 3153 uchazečů se zdravotním postižením (ZP), to je 11,6 procent z celkového počtu. Volných míst pro ně bylo 77, to znamená, že na jedno volné místo pro ZP připadá 41 uchazečů se ZP,“ upozornila Kateřina Sadílková, ředitelka libereckého pracovního úřadu.

Zdravotně postižení se dále dělí na skupiny. Z celkového počtu evidují úřady práce v kraji 2408 částečně invalidních, 398 zdravotně znevýhodněných, 228 uchazečů má přiznaný I. stupeň invalidity, 98 II. stupeň invalidity a 21 III. stupeň invalidity.

Úřad práce jim pomáhá, jak se dá

A jak jim pomáhá úřad práce? „Například jsme realizovali regionální individuální projekt „Lepší život“ orientovaný na osoby se zdravotním omezením. Uchazeči o zaměstnání absolvovali ucelený program aktivit. Jednalo se o motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, pracovní a bilanční diagnostiku, ergodiagnostiku, rekvalifikační kurzy z oblasti služeb i řemesel. Do projektu vstoupilo 217 uchazečů,“ uvedla příklad Sadílková.

Mimo to pak firmy, které zaměstnávají více jak padesát procent osob se zdravotním postižením mohou čerpat finanční příspěvky. „V roce 2009 bylo v celém kraji na tento příspěvek vyplaceno 87 998 000 korun,“ vyčíslila Sadílková.