Přístavba pavilonu MŠ Malínek, vizualizace.Přístavba pavilonu MŠ Malínek, vizualizace.Zdroj: Město LiberecV rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nového dvoupatrového pavilonu, který doplní celý komplex mateřské školy, kompletní rekonstrukcí projde stávající budova. Zvýší se kapacita mateřské školy z 84 míst na 132.

V rámci prací budou zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě a částečně zrekonstruovány zpevněné plochy, včetně nového oplocení. Veškeré stavební úpravy jsou navrženy s ohledem na zajištění bezbariérového užívání objektu.