Zájemci mohou podat přihlášku do konce listopadu. V dvoukolovém přijímacím řízení může uspět maximálně deset zájemců. Fakulta program otevře v bakalářském i navazujícím magisterském stupni, v obou nabídne vyvážené spektrum teoretických, technických, humanitních a uměleckých předmětů včetně výuky v ateliéru. Studenti proniknou do problematiky kulturní krajiny nebo zákonitostí práce se zelení či s městským prostorem.

„Absolventi programu se uplatní jako návrháři objektů a prostředí ve veřejném prostoru ve všech jeho kontextech. Mohou také působit jako samostatní umělci a návrháři v oblastech volného či užitého umění, jako členové a spolupracovníci uměleckých, designérských, architektonických a urbanistických ateliérů a skupin, ale také jako konzultanti občanských iniciativ a komunitních sdružení,“ podotkl vedoucí katedry umění FUA a garant studijního programu Jan Stolín. Kromě něj se role pedagogů chopí i Richard Loskot, Jaroslav Prokeš a Petra Vlachynská.