Zkoušky se budou konat v budově KHS LK, Husova 64 v Liberci od 13 hodin. Přihlášku zájemci najdou na internetové adrese www.khslbc.cz. Vyplněnou ji pak mohou zaslat na adresu Krajské hygienické stanice. Svůj zájem o vykonání zkoušky mohou ale nahlásit také telefonicky na čísle 485 253 111 a veškeré potřebné materiály jim budou zaslány.

Povinnost vykonat zkoušku a získat osvědčení prokazující znalost hub má provozovatel potravinářského podniku, který poskytuje stravovací službu a používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby, které vlastnoručně sbírá.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu. Dále je nutné předložit osvědčení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u něhož je zájemce registrován. Součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

Březovník obecný.
FOTO: Jarní houby překvapí tvary, vůněmi i chutí